Minilex - Lakipuhelin

Sopimusrikkomus ja sakko

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimuksen osapuolen rikkoessa sopimuksessa säädettyä velvollisuuttaan on kyseessä sopimusrikkomus. Rikkomuksen seuraamuksista voidaan määrätä sopimuksen tyypistä riippuen laissa tai itse sopimuksessa. Sakko on yksi mahdollinen sopimusrikkomuksen seuraamus.

Sopimuksiin sovellettava laki riippuu sopimuksen tyypistä. Vaikka sopimuksen edellytyksistä sekä ehdoista voidaan säätää laissa, on sopimuksissa itsessään lähtökohtaisesti lueteltava tarvittavat ehdot sopimukselle sekä menettelelylle sopimusrikkomus-tilanteissa. Sopimuksen osapuolet sitoutuvat sopimuksessa velvollisuuksiin, ja saavat samalla oikeuksia. Kun osapuoli jättää jotakin velvollisuuttaan noudattamatta, syntyy sopimusrikkomus. Mahdollisista seuraamuksista sopimusrikkomus-tilanteissa voidaan päättää itse sopimuksessa, mutta joissain tilanteissa myös laki tarjoaa suojaa sopimuksen osapuolille. Sakko on yksi mahdollinen seuraamus sopimusrikkomuksesta. Tällöin sopimusta rikkonut osapuoli velvoitetaan maksamaan sakkoa vahingon tuottamuksesta.

Esimerkiksi kuluttajansuojalaissa säädetään, että niissä tilanteissa, kun se on kuluttajansuojan kannalta tarpeellista, elinkeinonharjoittajaa tai tämän palveluksessa olevaa henkilöä voidaan kieltää jatkamasta tai uudistamasta lain vastaista tai siihen rinnastettavaa menettelyä, ja tätä kieltoa voidaan tehostaa uhkasakolla. Myös luotonantajaa ja luotonvälittäjää voidaan kieltää jatkamasta lain vastaista toimintaa ja määrätä lisäksi uhkasakkoa,

Asuntokauppalain mukaan perustajaosakas voidaan tuomita sakkoon, jos hän rikkoo laissa säädettyjä ostajansuojasäännöksiä esimerkiksi tajoamalla asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavaa yhteisöosuutta kuluttajan ostettavaksi ennen turvakirjojen luovuttamista tai markkinoimalla asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavaa yhteisöosuutta kuluttajalle ilman, että asuntoyhteisön ja ostajien hyväksi on asetettu vakuus.

Jos sinulla on kysymyksiä seuraamuksista kuten sakosta sopimusrikkomus-tilanteissa, voit ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa