Minilex - Lakipuhelin

Raiskaus vai pakottaminen sukupuoliyhteyteen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Raiskausrikokset on rikoslain 20 luvussa tätä nykyä  porrastettu kahteen tekomuotoon. Kun pakottamisesta sukupuoliyhteyteen säätänyt 3 § kumottiin, ja rangaistavaksi on säädetty raiskaus perustekomuotona (1§) ja törkeä raiskaus (2§). Tällä tavalla ajatus ”lievästä raiskauksesta” jäi historiaan. Ennen kuin pykälä pakottamisesta sukupuoliyhteyteen kumottiin, ei raiskauksen tunnusmerkistö täyttynyt tilanteessa, jossa raiskauksen voitiin katsoa kokonaisuutena arvostellen olleen lieventävien asianhaarojen vallitessa tehty. Lieventävänä asianhaarana nähtiin esimerkiksi tilanne, jossa tekijä käytti muuta kuin henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa. Lisäksi milloin tekijä ei ollut aiheuttanut uhrin avutonta tilaa, mutta sitä hyväksikäyttäen oli sukupuoliyhteydessä hänen kanssaan, katsottiin kyseessä olevan seksuaalinen hyväksikäyttö, eikä raiskaus. Kesäkuussa 2011 voimaan tulleella rikoslain muuttamisesta annetulla lailla rikoslakia muutettiin siten, että puolustuskyvyttömyyden hyväksikäyttö katsotaan raiskaukseksi riippumatta siitä, mikä on tekijän rooli avuttoman tilan synnyssä. Samalla raiskauksen piiriin lisättiin tilanteet, joissa uhri on kykenemätön muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa