Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjako maistraatin hyväksyntä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjako voidaan toimittaa joko kuolinpesän osakkaiden kesken sopimusjakona, tai se voidaan antaa pesänjakajan tehtäväksi toimitusjakona. Mikäli kuolinpesän osakkaat toimittavat perinnönjaon itse, he voivat lähtökohtaisesti toimittaa sen haluamallaan tavalla. Jos kaikki osakkaat ovat täysi-ikäisiä, eikä yksikään heistä ole edunvalvonnan alaisena, maistraatin hyväksyntää perinnönjakoon ei tarvita.

Jos joku kuolinpesän osakkaista on alaikäinen, häntä edustavat lähtökohtaisesti kuolinpesän hallintoon kuuluvissa asioissa hänen lakimääräiset edunvalvojansa, eli hänen vanhempansa yhdessä. Jos jompikumpi vanhemmista on saman kuolinpesän osakas, alaikäiselle osakkaalle on määrättävä edunvalvojan sijainen eturistiriitatilanteiden välttämiseksi. Edunvalvojan sijainen on määrättävä riippumatta siitä, toimittaako perinnönjaon pesänjakaja vai kuolinpesän osakkaat yhdessä. Vajaavaltaiseksi julistettua täysi-ikäistä osakasta edustaa perinnönjaossa hänelle määrätty edunvalvoja.

Pesänjakajan tulee toimittamassaan perinnönjaossa ottaa huomioon edunvalvonnassa olevan henkilön etu. Pesänjakajan toimittama perinnönjako ei tarvitse maistraatin hyväksyntää, eikä hänen tarvitse esittää perinnönjakoehdotusta maistraatille. Jos kuolinpesän osakkaat toimittavat perinnönjaon keskenään, perinnönjaolle on saatava maistraatin hyväksyntä. Perinnönjakoehdotus tulee esittää holhousviranomaisena toimivalle maistraatille. Jos maistraatin hyväksyntää ei olla haettu, perinnönjako ei sido vajaavaltaista osakasta. Maistraatin tehtävänä perinnönjaossa on valvoa, että vajaavaltaisen oikeudet tulevat täysimääräisesti huomioiduiksi. Se ei kuitenkaan voi esimerkiksi vaatia, että vajaavaltaiselle annettaisiin tiettyä omaisuutta kuolinpesästä.

Maistraatin hyväksyntä tarvitaan jo osittaiseenkin perinnönjakoon, sekä kuolinpesän rahavarojen jakamiseen. Kuolinpesän tuoton jakamiseen maistraatin lupaa ei kuitenkaan tarvita. Lupahakemuksessa on yksilöitävä se henkilö, kenen puolesta lupaa haetaan, hänen edustajansa sekä lupaa edellyttävä oikeustoimi. Ilman maistraatin hyväksyntää tehty oikeustoimi ei ole vajaavaltaista sitova. Jos perinnönjakoa ei olla annettu pesänjakajan tehtäväksi, kuolinpesän osakkaiden tulee itse huolehtia siitä, että vajaavaltaisen kohdalla noudatetaan vaadittavia menettelyjä. Maistraatin hyväksynnän hakematta jättämisellä voi olla seurauksia kaikkien kuolinpesän osakkaiden kannalta. Lakimiehiltämme voi tarvittaessa kysyä lisää neuvoja perinnönjakoa koskien.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa