Minilex - Lakipuhelin

Päihdehuolto ja sen tavoitteet


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Päihdehuolto on laaja-alaista toimintaa. Se kattaa päihteiden ongelmakäytön ehkäisyn sekä päihdeongelmaisten hoidon. Päihteellä tarkoitetaan laissa alkoholijuomia ja kaikkia muitakin päihtymistarkoituksessa käytettäviä aineita. Artikkeli kertoo ensinnäkin päihdehuollon tavoitteista. Lisäksi kerrotaan perusasioita päihdehuollosta ja tahdosta riippumattomasta hoidosta (pakkohoidosta).

Päihdehuoltolaissa määritellään päihdehuollon tavoitteet. Ensinnäkin pyritään ongelmakäytön ehkäisyyn ja vähentämiseen. Toiseksi pyritään ehkäisemään ja vähentämään ongelmakäytön sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Lisäksi tavoitteena on edistää ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Nämä tavoitteet ohjaavat lain soveltamista.

Päihdehuolto kuuluu perusterveydenhuoltoon ja kunnan tehtäviin. Kunnan viranomaiset mm. ehkäisevät sellaisten elinolojen ja elämäntapojen syntyä, jotka lisäävät päihteiden ongelmakäyttöä. Tällaisia olosuhteita ovat esimerkiksi syrjäytyminen ja työttömyys. Kun ongelmakäyttöä kuitenkin jonkin verran syntyy, tulee kunnan tarjota päihdehuollon palveluja ongelmakäyttäjille sekä heidän läheisilleen. Palvelut järjestetään ensi sijassa avohuoltona: Ne tukevat henkilön itsenäistä suoriutumista.

Toisinaan on tarvetta hoitaa vakavasti päihdeongelmaista henkilöä hänen tahdostaan riippumatta. Päihdehuoltolaissa säädetäänkin myös ns. pakkohoidon edellytyksistä. Ensinnäkin edellytetään, että lievemmät hoitokeinot ovat mahdottomia tai riittämättömiä. Lisäksi edellytetään vakavaa terveysvaaraa tai vakavaa väkivaltaisuuden vaaraa. Pakkohoito tulee lopettaa, kun edellytyksiä ei enää ole. Pakkohoidosta päättää terveyskeskuksen vastaava lääkäri tai sairaalan ylilääkäri. Päätöksestä voidaan valittaa hallinto-oikeuteen.

Päihdehuolto pyrkii mm. ehkäisemään ongelmakäyttöä ja vähentämään ongelmakäytön tuomia haittoja, sekä terveydellisiä että sosiaalisia. Palvelut ovatkin ensisijaisesti ennaltaehkäiseviä tai avohuollon toimia. Joskus kuitenkin täytyy hoitaa päihdeongelmaista hänen tahdostaan riippumatta, ettei hän vahingoita itseään tai muita.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa