Minilex - Lakipuhelin

Myyjän tiedonantovelvollisuus "sellaisena kuin se on" ehtoa käytettäessä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tavaran katsotaan olevan virheellinen, mikäli se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on siitä ostajalle ennen kaupantekoa antanut. Jos tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on antanut tavaran ominaisuuksista tai käytöstä tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa, tavarassa on virhe. Myyjä voi joutua virhevastuuseen myös tietojen antamatta jättämisestä. Myyjällä on siis tavarasta tiedonantovelvollisuus. Tiedonantovelvollisuus ei rajoitu vain myyntihetkeen kyseiselle ostajalle, vaan myyjän vastuu käsittää myös tavaran markkinoinnissa annetut tiedot. Myyjä voi pyrkiä rajoittamaan virhevastuutaan sopimalla ehdosta, jonka mukaan tavara myydään sellaisena kuin se on.

”Sellaisena kuin se on” varaumaa käyttäen myyjä voi kuitenkin joutua vastuuseen tavaran virheestä, jos hän on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen voi olettaa tienneen ja josta ostaja saattoi perustellusti olettaa saavansa tiedon. Tietojen antamisen laiminlyönnin täytyy voida olettaa vaikuttaneen kauppaan. Myyjä joutuu virhevastuuseen ”sellaisena kuin se on” ehdosta huolimatta, mikäli tavara ei vastaa tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

 ”Sellaisena kuin se on” ehtoa käytetään yleensä käytetyn tavaran myynnissä. Myyjän tiedonantovelvollisuus  käyttäen ”sellaisena kuin se on” ehtoa on suppeampi kuin jos tällaista varaumaa ei ole käytetty. Jos tavara on myyty ilman ”sellaisena kuin se on” varaumaa, myyjän tiedonantovelvollisuus on laajempi ja sen sisältö määräytyy yleisten virhesäännösten pohjalta. Myyjän tiedonantovelvollisuuteen ja ”sellaisena kuin se on” ehtoon liittyvissä kysymyksissä on suositeltavaa kääntyä asiantuntijan puoleen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa