Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoittaa kuluttajakauppa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kauppoja, eli sopimuksia, jonkin tavaran tai palvelun ostamisesta voidaan jaotella eri luokkiin kaupan osapuolten perusteella. Kauppa täyttää kuluttajakaupan kriteerit, kun myyjänä toimii elinkeinonharjoittaja ja ostajana kuluttaja. Mikäli ostajana on elinkeinonharjoittaja, ei kyseessä ole kuluttajakauppa. Eri kauppojen luokitteluilla on vaikutusta siihen, mitä säätelyä kauppaan tulee soveltaa. Kuluttajakauppaan sovelletaan kuluttajansuojalakia.

Kuluttajankauppa on kytketty kuluttajansuojalain soveltamiseen siten, että edellä mainitun lain soveltamisalaan kuuluvat sopimukset ovat aina kuluttajakauppoja. Kuluttajansuojalakia sovelletaan tavaran kauppaan, jossa ostajana on kuluttaja ja myyjänä elinkeinonharjoittaja. Lisäksi laissa on tätä soveltamisalaa täydentävä säännös siitä, että kuluttajansuojalakia sovelletaan, kun elinkeinonharjoittaja myy, markkinoi, tai välittää kulutushyödykkeitä kuluttajalle. Kuluttajakaupasta ei siten ole kyse, kun kuluttaja myy toiselle kuluttajalle tavaraa tai kun elinkeinonharjoittaja myy tavaraa toiselle elinkeinonharjoittajalle.

Maakaaressa kiinteistön kaupan osalta kauppa määritellään kuluttajakaupaksi samoin kriteerein kuin kuluttajansuojalaissa.

Kuluttajakaupasta myös pääsääntöisesti seuraa kuluttajan oikeuksia turvaavan sääntelyn soveltaminen, koska kuluttajan ajatellaan olevan heikommassa asemassa.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa