Minilex - Lakipuhelin

Mikä on edunvalvontavaltuutus?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvontavaltuutus on valtuutus, jonka valtuuttaja on määränyt tulemaan voimaan siinä tapauksessa, että hän tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan. Valtakirjan edunvalvontavaltuutusta varten voi tehdä yli 18-vuotias henkilö, joka kykenee ymmärtämään valtakirjan merkityksen.

Laissa säädetään asiakirjan muodosta. Valtakirja on aina tehtävä kirjallisesti. Valtuuttajan on kahden esteettömän todistajan ollessa samanaikaisesti läsnä allekirjoitettava valtakirja tai tunnustettava siinä oleva allekirjoituksensa. Todistajien on sen jälkeen todistettava valtakirja allekirjoituksillaan. Todistajien tulee tietää, että asiakirja on edunvalvontavaltuutusta varten tehtävä asiakirja, mutta valtuuttajan ei tarvitse kertoa heille sen sisältöä. Valtakirjasta tulee käydä ilmi valtuuttamistarkoitus. Lisäksi siinä on mainittava asiat, joissa valtuutettu saa edustaa valtuuttajaa, valtuuttaja ja valtuutettu sekä määräys, jonka mukaan valtuutus tulee tulevaisuudessa voimaan. Edunvalvontavaltuutus ei siis tule voimaan sen allekirjoitushetkellä, ja tämä onkin juuri koko järjestelmän idea.

Edunvalvontavaltuutuksessa tulee nimetä tietty ihminen valtuutetuksi. Myös vara- tai toissijaisia valtuutettuja voidaan nimetä. Valtuutuksessa määrätään, mistä asioista valtuutettu voi päättää. Asiat voivat koskea paitsi omaisuutta, myös valtuuttajan hoitoa ym. henkilökohtaisia asioita. Kuitenkaan valtuutettu ei voi tehdä tämän puolesta korostetun henkilökohtaisia toimia, esimerkiksi testamenttia.

Seuraavaksi odotetaankin, tarvitaanko valtuutusta. Edunvalvontavaltuuksen antanut henkilö voi aina peruuttaa valtuutuken ennen sen voimaantuloa, jos hän kykenee ymmärtämään peruuttamisen merkityksen. Jos näin ei kuitenkaan tehdä ja valtuuttajan ymmärrys heikkenee sen verran, että valtuutusta tarvitaan, valtuutettu toimittaa edunvalvontavaltuutuksen maistraattiin. Maistraatti vahvistaa sen, jos se täyttää lain muoto- ja sisältövaatimukset ja jos valtuuttaja on menettänyt pääosan omista kyvyistään. Hänen terveydentilansa tulee arvioida objektiivisesti, käytännössä lääkärinlausunnon perusteella. Vahvistettu edunvalvontavaltuutus rekisteröidään ja tulee voimaan.

Kun valtuutus on vahvistettu, valtuutettu saa edustaa valtuuttajaa sopimuksissa ja muissa oikeustoimissa, sen mukaan kuin valtuutus ja lainsäädäntö sallivat. Valtuutetun tulee tunnollisesti toimia päämiehensä parhaaksi. Hänen tulee korvata vahinko, jonka aiheuttaa tälle tahallaan tai huolimattomuudesta. Valtuutetun tulee kuulla päämiestä ennen tärkeitä päätöksiä, jos tämä kykenee ymmärtämään asian. Valtuutettu ei saa lahjoittaa päämiehen omaisuutta. Valtuutuksessa voidaan kuitenkin määrätä, että tietyissä tilanteissa annetaan lahjoja päämiehen puolesta.

Maistraatti valvoo valtuutetun toimintaa. Taloudellisia asioita hoitavan valtuutetun tulee antaa maistraatille omaisuusluettelo, jossa kerrotaan päämiehen varat ja velat. Jos valtuutuksessa niin määrätään, valtuutetun tulee myös määräajoin tehdä maistraatille tiliä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa