Minilex - Lakipuhelin

Maistraatti edunvalvonnassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Digi- ja väestötietovirasto toimii holhousviranomaisena ja valvoo edunvalvojan toimintaa. Digi- ja väestötietovirasto neuvoo ja opastaa edunvalvontaan liittyvissä asioissa ja määrää tarpeen vaatiessa täysi-ikäiselle henkilölle edunvalvojan. Virasto ylläpitää myös holhousasioiden rekisteriä, josta annetaan todistuksia henkilöiden edunvalvojista ja siitä, onko henkilön toimintakelpoisuutta rajoitettu.

Edunvalvonnan aloittamista haetaan Digi- ja väestötietovirastolta. Virasto selvittää edunvalvonnan tarpeen. Hakemuksen voi tehdä henkilö itse tai toinen henkilö ilmoituksella edunvalvonnan tarpeesta. Henkilön hakiessa itselleen edunvalvojan määräämistä tulee hänen toimittaa Digi- ja väestötietovirastolle lääkärinlausunto, jossa on todettu edunvalvonnan tarve. Digi- ja väestötietoviraston tulee kuulla hakijaa, jos hakija vielä kykenee ymmärtämään asian merkityksen, muussa tapauksessa on kuultava edunvalvonnan hakijan läheisiä. Virasto voi pyytää edunvalvonta-asiaa päättäessään eri viranomaisilta lausuntoja ja selvityksiä, joissa selvitetään edunvalvonnan aloittamisen tarvetta.

Digi- ja väestötietoviraston tehdessä päätöksen edunvalvonnan olevan tarpeen, se voi määrätä henkilölle edunvalvojan, jos tämä on sitä itse hakenut ja on pyytänyt tietyn henkilön määräämistä edunvalvojakseen. Henkilön on myös itse kyettävä ymmärtämään asian merkitys. Virasto hakee tuomioistuimelta edunvalvojan määräämistä, jos on kyse muunlaisesta kuin edellä mainitusta tapauksesta.

Edunvalvoja antaa holhousviranomaiselle sen valvontatehtävän suorittamiseksi omaisuusluettelon päämiehensä varoista ja veloista, jotka ovat edunvalvojan hoidettavana. Omaisuusluettelo on annettava kolmen kuukauden kuluessa edunvalvontatehtävän alkamisesta. Tämä ei kuitenkaan koske alaikäisen edunvalvojana toimivaa vanhempaa, jos lapsen omaisuus on vähäinen.

Edunvalvojan tulee antaa Digi- ja väestötietovirastolle vuositili edunvalvottavansa varoista, veloista ja muista tilikauden tapahtumista. Digi- ja väestötietovirasto eli holhousviranomainen tarkastaa tilin perusteella omaisuuden hoidon hyväntavanmukaisuuden, päämiehellä jätettyjen käyttövarojen määrän, edunvalvojan palkkion ja tarkastaa, onko tili laadittu oikein.

Jos edunvalvoja ei hoida tehtäviään asiamukaisesti, holhousviranomainen voi velvoittaa edunvalvojan hoitamaan suorittamaan laiminlyödyt toimenpiteet ja antaa sakkouhkauksen tai teettämisuhkauksen edunvalvojalle. Digi- ja väestötietovirasto voi tehdä tuomioistuimelle hakemuksen uuden edunvalvojan määräämisestä, jos edunvalvoja ei hoida päämiehensä etua tarpeen vaatimalla tavalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa