Minilex - Lakipuhelin

Maistraatin lupa perinnönjaossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaossa pääsääntönä on se, että pesän osakkaat voivat jakaa perinnön keskenään sopimallaan tavalla. Kun pesän osakkaat ovat saavuttaneet yksimielisyyden siitä, kuinka perintö tulisi jakaa, sekä laatineet perinnön jakamisesta määrämuotoisen jakokirjan, voidaan jakokirjan osoittamat jako-osuudet luovuttaa pesän osakkaille. Jos pesän osakkaat ovat täysi-ikäisiä, eikä kellekään pesän osakkaista ole määrätty edunvalvojaa, voidaan perintö jakaa ilman maistraatin lupaa.

Tietyissä tilanteissa perinnönjakoon tarvitaan kuitenkin maistraatin lupa. Lupa tarvitaan silloin, jos joku kuolinpesän osakkaista on alaikäinen. Alaikäistä pesän osakasta edustaa perinnönjaossa edunvalvoja, joka yleensä on alaikäisen huoltaja. Mikäli alaikäisen edunvalvojana toimii huoltaja, eli yleensä alaikäisen vanhempi, voi perinnönjakotilanteessa syntyä eturistiriita, jos alaikäisen edunvalvoja on itsekin kuolinpesän osakas. Tällöin alaikäiselle on määrättävä edunvalvojan sijainen perinnön jakamista varten. Maistraatin lupa perinnönjakoon edellytetään lisäksi tilanteissa, joissa täysi-ikäiselle kuolinpesän osakkaalle on määrätty edunvalvoja vajaavaltaiseksi julistamisen takia.

Jos perinnönjako toimitetaan tuomioistuimen määräämän pesänjakajan toimesta, eli kyseessä on toimitusjako, ei maistraatin lupaa tarvita perinnön jakamiseen.

Lupahakemus maistraatille on mahdollista tehdä joko kirjallisesti tai sähköisesti. Hakemuksessa täytyy ilmaista se henkilö, jonka puolesta lupaa haetaan, luvan hakija sekä oikeustoimen kohde. Lisäksi hakemus tul perustella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa