Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajakauppa ja virhe tavarassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajakauppa käsittää kulutushyödykkeitä koskevat kauppatilanteet, joissa elinkeinonharjoittaja on myyjänä ja kuluttaja ostajana. Tavaran tulee kuluttajakaupassa olla lajiltaan, määrältään, laadultaan sekä muilta ominaisuuksiltaan sellainen, mitä osapuolten välillä on voitu katsoa sovitun. Virheen ja sen olemassaolon arviointi perustuu näin ollen lähtökohtaisesti sopimuksen sisällön tulkintaan. Kuluttajakauppoja säännellään myös pakottavan lainsäädännön turvin. Sopimusehto, joka poikkeaa näistä säännöksistä ostajan vahingoksi, on lähtökohtaisesti mitätön.  

Tavaran tulee soveltua sellaiseen tarkoitukseen, johon sitä yleensä käytetään. Tämän lisäksi sen tulee kestävyydeltään ja myös muutoin vastata sitä, mitä ostajan on kyseisenlaisen tavaran kaupassa normaalisti aihetta olettaa. Myyjällä on vastuussa antamistaan tiedoista ja näin ollen tavarassa on virhe, mikäli se ei ole myyjän antaman kuvauksen mukainen tai ei muutoin vastaa ominaisuuksiltaan sitä, mihin myyjä on viitannut.

Mikäli tavara myydään ”sellaisena kuin se on” ehdon perusteella on siinä tästä huolimatta virhe, mikäli tavara ei vastaa myyjän antamia tietoja tai muutoin se on huonommassa kunnossa, mitä ostajan on voinut olettaa ottaen huomioon esimerkiksi maksettu kauppahinta.

Ostajan tulee vedota virheeseen kohtuullisessa ajassa siitä, kun havaitsi virheen tai hänen olisi tullut se havaita. Virheen perusteella ostajalla on kuluttajakaupassa oikeus vaatia virheen korjaamista tai uuden virheettömän tavaran toimittamista. Mikäli nämä toimenpiteet eivät tule kysymykseen, virheen seuraamuksena ostaja voi vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkamista.

Kuluttajakauppaan liittyvien virhetilanteiden arvioimiseksi kannattaa vielä erikseen ottaa yhteyttä Minilexin lakimiehiin. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa