Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökauppa ja maistraatin lupa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tietyissä tilanteissa kiinteistökauppaan tarvitaan holhousviranomaisen lupa. Holhousviranomaisena toimii maistraatti. Luvan saamista maistraatilta edellytetään, mikäli kiinteistön myyjänä tai ostajana on henkilö, jolle on vajaavaltaisuuden tai toimintakelpoisuuden rajoituksen vuoksi määrätty edunvalvoja.

Vajaavaltaisena pidetään alaikäistä, eli alle 18-vuotiasta henkilöä. Myös täysi-ikäinen henkilö voidaan tuomioistuimen päätöksellä julistaa vajaavaltaiseksi. Lisäksi henkilön toimikelpoisuutta voidaan tuomioistuimen päätöksellä rajoittaa, mikä merkitsee sitä, että tiettyjä oikeustoimia voidaan pätevästi tehdä vain edunvalvojan toimesta tai edunvalvojan myötävaikutuksella. Vajaavaltaisuudesta ja toimintakelpoisuuden rajoittamisesta on säädetty tarkemmin holhoustoimesta annetussa laissa.

Luvan hakeminen maistraatilta kuuluu edunvalvojalle. Edunvalvoja voi hakea lupaa kiinteistön ostoon tai myyntiin joko ennen kaupan tekemistä tai sen jälkeen. Kiinteistökauppa ei kuitenkaan ole pätevä, ennen kuin maistraatin lupa oikeustoimelle on saatu. Lupaa haetaan pääsääntöisesti edunvalvonnassa olevan henkilön kotikunnan maistraatilta. 

Mikäli edunvalvonnassa olevan henkilön omistama kiinteistö myydään ja lupaa haetaan maistraatilta vasta kaupanteon jälkeen, ostaja ei voi varmuudella luottaa kaupan pysyvyyteen. Jos maistraatti ei jälkeenpäin myönnä lupaa kaupalle, ostajalla on kuitenkin mahdollisuus vahingonkorvaukseen sen vuoksi, että sopimus on jäänyt syntymättä. Vahingonkorvaus on kuitenkin negatiivisen sopimusedun mukainen, eli korvattavaksi tulee vain sopimuksen tekemisestä ja valmistelusta aiheutuneet kustannukset. Saamatta jääneen kiinteistön arvoa ei sen sijaan korvata. Tällaisessa tilanteessa olisi siis ostajan kannalta parempi, että edunvalvoja hakisi luvan kiinteistökaupalle jo ennen kaupan solmimista.

Kiinteistön kauppa voi tietyissä tapauksissa pätevöityä myös ilman maistraatin lupaa. Tämän on katsottu toisinaan olevan mahdollista, mikäli ostaja ei ole peräytynyt kaupasta ja vajaavaltainen myyjä hyväksyy kaupan tultuaan täysivaltaiseksi. 

Olethan yhteydessä lakimieheen, mikäli tarvitset tarkempia tietoja luvan hakemisesta tai oikeudesta vahingonkorvaukseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa