Minilex - Lakipuhelin

Kansainvälinen kuluttajakauppa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kansainvälisellä kuluttajakaupalla tarkoitetaan yleensä kaikkia niitä eri tilanteita, joissa elinkeinonharjoittaja myy tavaran tai palvelun yksityishenkilölle, joka asuu eri valtiossa kuin myyjä. Kansainvälinen kuluttajakauppa on myös suomalaisen yrityksen Euroopan unionin ulkopuolelle käymää sähköistä kuluttajakauppaa. Yksityishenkilöiden osalta kuluttajakauppa voi tapahtua sekä sähköisenä kuluttajakauppana Euroopan unionin sisällä että sen ulkopuolella.

Maailmanlaajuista yhtenäistä sääntelyä kansainvälisessä sähköisessä kuluttajakaupassa ei vielä ole. Tämän takia ei ole täysin selvää minkä maan lainsäädäntöä missäkin tapauksessa noudatetaan, vaan se voi vaihdella kuluttajan kotimaasta toiseen. Euroopan unionissa perusperiaate on kuitenkin se, että kuluttajansuoja-asioissa noudatetaan kohdevaltion eli kuluttajan kotimaan lainsäädäntöä. Kuluttaja voi tällöin kiistatapauksessa kääntyä oman maansa viranomaisten puoleen, vaikka tuote olisikin ostettu ulkomailta.

EU:n ulkopuolisten maiden kuluttajansuojaa koskeva lainsäädäntö taas voi puolestaan poiketa huomattavastikin kotimaisesta tai unionin lainsäädännöstä. Euroopan unionia laajemmalla kansainvälisellä tasolla on luotu sähköistä kuluttajakauppaa koskevia suosituksia. Suomen lainsäädäntö on usein vähintään näissä kansainvälisissä suosituksissa esitettyjen periaatteiden mukainen. On siis hyvä tutustua kotimaan kauppaa koskeviin ohjeisiin ja noudattaa niitä myös silloin, kun käydään kansainvälistä kauppaa.

Sähköiseen kaupankäyntiin osallistuville kuluttajille tulee turvata selkeä ja tehokas kuluttajansuoja, joka tasoltaan vastaa vähintään muissa kaupankäynnin muodoissa vallitsevaa suojaa. Kansainvälisten yritysten tulee siten kiinnittää asianmukaista huomiota kuluttajien etuihin ja noudattaa toiminnassaan hyviä kauppa-, mainonta- ja markkinointitapoja kohdemarkkinoidensa erityispiirteet silmällä pitäen.

Kuluttajien kanssa sähköistä kaupankäyntiä harjoittavien yritysten tulee antaa selkeitä, riittäviä, täsmällisiä ja helposti saatavilla olevia tietoja tarjoamistaan tavaroista ja palveluista sekä kaupan ehdoista, edellytyksistä ja kustannuksista kaikilla niillä kielillä, joilla kauppaa voidaan käydä. Yritysten tulee esittää kuluttajille kaupan oleelliset ehdot ja edellytykset selkeästi ja täydellisesti kirjallisessa muodossa ja siten, että ne ovat myös kuluttajien saatavilla ja tallennettavissa. Kuluttajille on jätettävä riittävästi harkinta-aikaa ennen lopullisen ostopäätöksen tekemistä ja heidän on voitava peruuttaa kauppa ennen ostoksen suorittamista. Kuluttajansuojan takaamiseksi on myös tärkeää, että yksityisyyttä koskevat periaatteet noudatetaan kuluttajille suunnatussa sähköisessä kaupankäynnissä.

Sähköisen kaupankäynti merkitsee haasteita nykyisin käytössä oleville järjestelmille. Tämän johdosta on tärkeää varmistaa tehokas ja selkeä kuluttajansuoja sähköisen kaupankäynnin jatkuvasti kasvaessa. Sähköisen kaupankäynnin kuluttajille tulee taataa vähintään yhtä hyvän oikeudellisen suojan kuin muutkin kaupankäynnin muodot ja antaa niille mahdollisuuden riitojen ratkaisuun ja korvauksen saantiin kohtuullisen helposti.

Euroopan kuluttajakeskus auttaa kuluttajia rajat ylittävän kaupan kysymyksissä. Yleisimpiä yhteydenoton aiheita ovat verkkokaupan toimitusongelmat ja tavaran virheet, lentomatkustajien ongelmat lennon viivästys- ja peruutustilanteissa sekä autonvuokraus ulkomailla. Palvelu on maksutonta. Euroopan kuluttajakeskus on Suomessa osa Kilpailu- ja kuluttajavirastoa. Mikäli haluat tietää lisää kansainvälisestä kuluttajakaupasta, voit soittaa alla olevaan lakipuhelimen numeroon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa