Minilex - Lakipuhelin

Holhoustoimi ja maistraatti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Digi- ja väestötietovirasto toimii yleisenä holhousviranomaisena. Digi- ja väestötietovirasto muun muassa valvoo edunvalvojien toimintaa ja opastaa holhoustoimiin liittyvissä asioissa. Digi- ja väestötietovirastolla ja sen työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus mitä tulee edunvalvonta-asioihin, joten heidän apuaan ei tule arastella. Digi- ja väestötietovirastolla on myös velvollisuus pitää holhousasioiden rekisteriä. Tämän johdosta virastolta voidaan pyytää esimerkiksi todistuksia siitä, onko henkilöllä edunvalvojaa tai onko hänen toimintakelpoisuuttaan rajoitettu.

Digi- ja väestötietovirastolle on säädetty holhoustoimilaissa useita velvoitteita liittyen edunvalvontatoimiin. Tällaisia velvoitteita ovat esimerkiksi edunvalvojien valvonta ja tarvittaessa edunvalvojan määrääminen tai hakeminen tuomioistuimelta. Digi- ja väestötietovirasto myös muun muassa vahvistaa edunvalvontavaltuutuksia, joissa henkilö voi etukäteisesti valtuuttaa nimeämänsä henkilön hoitamaan asioitaan ollessaan itse siihen kykenemätön. Se myös antaa edunvalvojille lupia tiettyihin päämiehensä oikeudellisiin toimenpiteisiin, joihin he lain mukaan luvan tarvitsevat.

Jos epäilee läheisensä tarvitsevan edunvalvontaa esimerkiksi sairauden vuoksi, voi Digi- ja väestötietovirastoon ottaa yhteyttä ja pyytää neuvontaa asiaan liittyen. Ylemmällä tasolla holhoustoimen hallinnollinen ohjaus ja kehittäminen kuuluu sisäministeriölle, ja holhoustoimen toiminnallinen kehittäminen puolestaan oikeusministeriölle. Ministeriöt vastaavat holhoustoimen asianmukaisuudesta valtionhallinnon tasolla yleisohjeita ja suosituksia antamalla sekä koulutusta järjestämällä.

Lisätietoja saat Digi- ja väestötietoviraston nettisivuilta ja lakimiehiltämme soittamalla lakipuhelimeemme.

Vinkit

- Digi- ja väestötietovirasto on yleinen viranomainen liittyen edunvalvonta-asioihin, ja se tarjoaa apua sekä ohjausta tarvitseville

- Holhoustoimen hallinnollinen ohjaus ja kehittäminen kuuluu sisäministeriölle, ja holhoustoimen toiminnallinen kehittäminen puolestaan oikeusministeriölle

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa