Minilex - Lakipuhelin

Ennakkomaksaminen kuluttajakaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennakkomaksamisella tarkoitetaan sitä, että kuluttaja maksaa tuotteesta tai palvelusta etukäteen ennen tuotteen toimittamista tai palvelun suorittamista. Kuluttajaoikeudessa pääsääntö on suoritusten samanaikaisuus kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä kaupassa. Kuluttaja maksaa tuotteesta tai palvelusta, kun hän saa sen haltuunsa tai kun myyjä suorittaa palveluksen. Myyjä ja ostaja voivat kuitenkin sopia, että kuluttaja maksaa tavarasta tai palvelusta ennakolta.

Ennakkomaksamiseen suhtaudutaan yleensä pidättyväisesti, vaikka sitä ei ole nimenomaisesti kielletty. Yleensä arvioidaan, onko ennakkomaksuvaatimus yksittäisessä yhteydessä kohtuuton vai ei. Ennakkomaksamisvaatimusta pidetään lähtökohtaisesti lainvastaisena sopimusehtona kuluttajakaupassa, jollei sen käyttämiselle ole erityistä, perusteltua syytä. Verkkokaupassa perusteltua syytä sen käyttämiselle harvemmin on. Pelkästään varmuuden vuoksi sitä ei voi käyttää.

Ennakkomaksu ei yleensäkään ole kuluttajan edun mukaista. Kuluttaja ottaa nimittäin aina riskin, kun hän maksaa ostoksensa etukäteen. Mitä suurempi ostos, sitä enemmän riskejä etukäteismaksaminen kuluttajalle sisältää. Jos ostaja maksaa kauppahinnan ennakkoon, hän menettää mahdollisuuden pidättäytyä maksamasta kauppahinta virhe- tai viivästystilanteissa. Lisäksi kuluttajan mahdollisuus saada ennakkomaksunsa takaisinperittyä, saattaa olla hyvin pieni tilanteissa, joissa myyjä esimerkiksi lopettaa toimintansa tai tulee maksukyvyttömäksi. On myös todettu, että pankissa tehtävissä etukäteismaksuissa rahojen takaisinsaaminen kotimaassa tai ulkomailta on käytännössä hyvin vaikea.

Mikäli yritys tarjoaa maksutavaksi vain ennakkomaksua, kuluttajan kannattaa kysyä muita maksuvaihtoehtoja, kuten esimerkiksi kohtuullisen käsirahan käyttöä vaihtoehtona koko hinnan maksamiselle etukäteen. Ennakkomaksamisen riskiä voi myös pienentää maksamalla luottokortilla, jolloin maksua voi vaatia takaisin luottokorttiyhtiöltä. Jos mikään näistä vaihtoehdoista ei tule kysymykseen, ostajan kannalta olisi parasta tehdä hankinta jostain muualta kohtuullisemmin ehdoin.

Tilanteissa, joissa ennakkomaksaminen on perusteltua, myyjän on pääsääntöisesti asetettava ostajan hyväksi ennakkomaksun turvaava vakuus. Sama koskee tilanteita, joissa ennakkomaksua vaaditaan maksettavaksi hyvin kauan ennen tuotteen toimittamista tai palvelun suorittamista. Tiettyjen tuotteiden ja palveluiden kohdalla ennakkomaksun turvaksi asetettava vakuus on suoraan laissa säädetty velvollisuus.  

Vakuuden on oltava sellainen, että se turvaa kuluttajan maksaman ennakkomaksun. Sen on oltava voimassa siihen saakka, kun myyjän suorituksen arvo vastaa vähintään suoritetun ennakkomaksun määrää.

Mikäli haluat tietää lisää ennakkomaksuista kuluttajakaupassa, voit soittaa alla olevaan lakipuhelimen numeroon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa