Minilex - Lakipuhelin

Avoliitto ja maistraatti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoliitto on perinteisesti ollut pitkälti lailla sääntelemätön parisuhde, toisin kun avioliitto, johon liittyy laajoja oikeusvaikutuksia. Nykyisin avoliittoakin koskee oma lakinsa, tosin oikeusvaikutukset ovat edelleen varsin rajalliset. Lainsäädännöllä on pyritty avopuolison aseman parantamiseen silloin, kun avoliitto päättyy avoeroon tai avopuolison kuolemaan. Avoliittolaki koskee kuitenkin vain yhteistaloudessa asuvia parisuhteen eli avoliiton osapuolia, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Avioliitossa oleva henkilö ei voi lain näkökulmasta olla samaan aikaan avoliitossa. Avoliiton päättyessä voidaan eräitä avoliittoa koskevia asiakirjoja rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastoon, jolloin saavutetaan tiettyjä etuja puolison velkojia vastaan.

Avoliiton päättyessä tehdään omaisuuden erottelu eli puolisot pitävät oman omaisuutensa. Omaisuuden erottelusta voidaan sopia laatimalla omaisuuden erottelukirja. Toinen puoliso voi eräissä tilanteissa saada hyvitystä toisen puolison omaisuudesta avoliiton päättyessä. Tällöin on syytä laatia hyvitystä koskeva sopimus tai muu asiakirja, jotta se voidaan rekisteröidä.

Jos avopuoliso on omaisuuden erottelussa tai suorittamalla hyvitystä luovuttanut avopuolisolleen tai tämän perillisille omaisuuttaan huomattavasti enemmän kuin hän olisi ollut velvollinen luovuttamaan, omaisuuden erottelu tai hyvitys voidaan peräyttää konkurssipesään takaisinsaannilla.

Omaisuutta saanut avopuoliso tai tämän perilliset voivat saada suojaa toisen avopuolison velkojien takaisinsaantivaatimuksilta konkurssissa ja ulosotossa, jos omaisuuden erottelukirja taikka hyvitystä koskeva sopimus tai muu asiakirja jätetään Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröitäväksi.

Avoliiton asiakirjojen rekisteröintimahdollisuus koskee vain vain 1.4.2011 jälkeen purkautuneita avoliittoja, sillä avoliittolaki koskee vain sen voimaantulon jälkeen purkautuneita avoliittoja.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa