Minilex - Lakipuhelin

Asuntokaupan purkusopimus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ostaja tai myyjä voivat purkaa asuntokaupan joko tuomioistuimessa nostettavalla kanteella tai jos osapuolet ovat yksimielisiä purkamisperusteen olemassaolosta, purkusopimuksella. Asuntokaupan purku on kuitenkin mahdollista vain tietyin laissa säädetyin edellytyksin. Ostajalla on oikeus purkaa kauppa, mikäli asunnossa olevasta virheestä aiheutuu hänelle olennaista haittaa eikä muuta seuraamusta voida pitää kohtuullisena. Myyjällä puolestaan on oikeus purkaa asuntokauppa ostajan maksuviivästyksen vuoksi. Sopimusrikkomuksen on tällöin oltava olennainen.

Koska kaupan purkaminen sopimuksella merkitsee omistusoikeuden luovuttamista takaisin myyjälle, asuntokaupan purkusopimus on tehtävä samassa muodossa kuin asunnon luovuttaminen. Kaupan purkamisessa on kyse siten itsenäisestä saannosta. Tästä syystä purkusopimus, jolla kiinteistön kauppa puretaan tai kiinteistö palautetaan myyjälle, on tehtävä kirjallisesti. Kiinteistön- tai asuntokauppaa ei siten voida purkaa suullisesti tai muulla vapaamuotoisella tavalla. Myyjän ja ostajan tai heidän asiamiehensä on lisäksi allekirjoitettava kauppakirja ja kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Mahdollinen valtuutus on tehtävä kirjallisesti. Purkusopimus ei ole sitova, ellei sitä ole tehty edellä mainitulla tavalla.

On myös huomattava, että sekä alkuperäinen asuntokauppa että asuntokaupan purku ovat varainsiirtoveronalaisia luovutuksia. Lisäksi molempien saantojen osalta, myös kaupan purkamisen, on haettava lainhuutoa. Purkaminen ei kuitenkaan vaikuta taannehtivasti ostajan tai myyjän oikeusasemaan, joten ostajalle myönnettyä lainhuutoa ei voida julistaa mitättömäksi eikä ostaja pääsääntöisesti voi saada takaisin jo maksamaansa varainsiirtoveroa. Varainsiirtovero voidaan kuitenkin hakemuksesta palauttaa ostajalle laissa eriteltyjen edellytysten täyttyessä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa