Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen tehtävät ja toimivalta


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous käyttää yhtiössä ylintä päätäntävaltaa. Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jollei päätösvaltaa laissa tai asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä ole uskottu yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajat voivat päättää yhtiökokousta pitämättä yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta, jos he ovat yksimielisiä. Osakkeenomistajuuteen perustuvaa valtaa voidaan käyttää vain yhtiökokouksessa.  

Yhtiökokous päättää asioista, jotka sille asunto-osakeyhtiölain mukaan kuuluvat. Yhtiöjärjestyksessä voidaan lisäksi määrätä, että yhtiökokous päättää hallituksen tai isännöitsijän toimivaltaan kuuluvasta asiasta, mikäli asiasta ei ole erikseen laissa säädetty, eli se ei kuulu hallituksen erityistoimivaltaan. Esimerkki tällaisesta lain mukaan hallituksen erityistoimivaltaan kuuluvasta asiasta on isännöitsijän valinta.

Asunto-osakeyhtiössä yleistoimivalta on yhtiökokouksella, eikä hallituksella, kuten osakeyhtiössä. Näin ollen yhtiön hallitus tarvitsee lähtökohtaisesti yhtiökokouksen päätöksen toimiin, jotka ovat yhtiön koko huomioon ottaen epätavallisia tai laajakantoisia, vaikuttavat olennaisesti osakehuoneistojen käyttämiseen, vaikuttavat olennaisesti velvollisuuteen maksaa yhtiövastiketta tai vaikuttavat olennaisesti muihin osakehuoneiston käyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Varsinainen yhtiökokous

Asunto-osakeyhtiössä on pidettävä varsinainen yhtiökokous kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä seuraavat kirjalliset dokumentit:

  • tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja toiminnankertomus
  • selvitys sellaisten kunnossapitotoimien tarpeelle seuraavan viiden vuoden aikana, jotka vaikuttavat olennaisesti huoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai aiheuttavat muita kustannuksia
  • selvitys asunto-osakeyhtiössä tehdyistä huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä sekä niiden suorittamisajankohdat

Yhtiökokouksessa on päätettävä seuraavista asioista:

  • tilinpäätöksen vahvistamisesta
  • voiton käyttämisestä
  • vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle
  • talousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä, mikäli tämä kuuluu yhtiökokoukselle
  • hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinnasta, ellei laissa muuten säädetä tai yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä
  • muut yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiössä pidetään useampia varsinaisia yhtiökokouksia tilikauden aikana. Tällaisessa tapauksessa talousarviosta, henkilövalinnoista ja muista yhtiöjärjestyksen mukaan päätettävistä asioista voidaan päättää sellaisessa yhtiökokouksessa, joka on myöhemmin kuin kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Ylimääräinen yhtiökokous

Ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää, jos yhtiöjärjestyksessä on niin määrätty, yhtiökokous tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai osakkeenomistaja, tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja vaatii sitä.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, mikäli sitä vaativat tilintarkastaja, toiminnantarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa osakkeista tai yhtiöjärjestyksessä määritelty pienempi osa osakkeista. Ylimääräistä yhtiökokousta koskevan vaatimuksen on oltava kirjallinen ja kohdistuttava tiettyyn seikkaan, jonka käsittelyä vaaditaan. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa