Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen koolle kutsuminen ja kokouskutsu


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Koolle kutsuminen

Lain mukaan asunto-osakeyhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Hallituksen jäsen voi kutsua yhtiökokouksen koolle, jos on syytä olettaa, että hän on hallituksen ainoa jäljellä oleva jäsen.

Aluehallintovirasto voi oikeuttaa hakijan kutsumaan yhtiökokouksen koolle. Kutsuoikeutta voivat hakea hallituksen jäsen, isännöitsijä, tilintarkastaja, toiminnantarkastaja tai osakkeenomistaja. Kutsu toimitetaan yhtiön kustannuksella. Edellytys tälle kutsuoikeuden myöntämiselle on se, että yhtiökokousta ei ole kutsuttu koolle huolimatta lain, yhtiöjärjestyksen tai yhtiökokouksen säännöksistä ja määräyksistä.  Esimerkkejä tilanteista joissa kutsuoikeus voidaan myöntää, ovat yhtiökokouksen pitämiselle tilikauden päättymisestä asetetun kuuden kuukauden määräajan ylittyminen ja yhtiökokouskutsua koskevien säännösten rikkominen.

Kokouskutsu

Kokouskutsu on toimitettava kirjallisena jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka postisoite, sähköpostiosoite tai muu yhteystieto on asunto-osakeyhtiön tiedossa kokouskutsun toimittamiseksi. Kutsu on lain mukaan toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsun on sisällettävä seuraavat tiedot:

  • yhtiön nimi
  • kokouksen koollekutsuja
  • kokousaika ja – paikka
  • kokouksessa käsiteltävät asiat
  • missä kokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä
  • kun kyse on yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevista asioista, muutoksen pääasiallinen sisältö

Kokouskutsussa mainitsemattomia asioita ei voida käsitellä yhtiökokouksessa, ellei asian käsittely ole kokouksen tehtävä suoraan lain tai yhtiöjärjestyksen perusteella.

Kokouskutsun lähettämättä jättäminen tai lain kokouskutsua koskevien säännösten olennainen rikkominen voi johtaa yhtiökokouksen päätöksen mitättömyyteen.

Kokousasiakirjat

Osakkeenomistajien nähtävillä on pidettävä kokouskutsussa mainitussa paikassa, vähintään kahden viikon ajan ennen yhtiökokouksen pitämistä seuraavat asiakirjat:

  • hallituksen päätösehdotukset
  • viimeisin tilinpäätös
  • toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

Kokousasiakirjat voidaan myös lähettää osakkeenomistajalle. Asiakirjat tulee lähettää viivytyksettä asiakirjapyynnön vastaanottamisen jälkeen. Lähettämisestä voidaan periä hallituksen vahvistama kohtuullinen maksu, joka tarkoittaa lähettämisestä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi tarpeellista summaa.

Tämä on vain yleisesitys lain asettamista vaatimuksista ja antamista oikeuksista liittyen asunto-osakeyhtiön yhtiökokoukseen koolle kutsumiseen ja kokouskutsuun. Tulkintaa vaativissa erityiskysymyksissä on syytä kääntyä lakimiehen puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa