Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osakeyhtiön huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Perusteet hallintaan ottamiselle

Osakkeenomistajan hallinnassa olevan osakehuoneiston asunto-osakeyhtiön hallintaan ottamisesta päättää yhtiökokous. Osakehuoneisto voidaan ottaa yhtiön hallintaan korkeintaan kolmen vuoden ajaksi. Lain mukaiset perusteet huoneiston hallintaan ottamiselle ovat seuraavat:

  • maksamattomat, erääntyneet yhtiövastikkeet sekä maksamattomat varoituksen antamisesta tai yhtiökokouksen koolle kutsumisesta aiheutuneet kustannukset
  • huoneiston huono hoito, josta aiheutuu haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle
  • huoneiston käyttäminen vastoin yhtiöjärjestyksestä ilmenevää käyttötarkoitusta, muuta yhtiöjärjestyksen määräystä tai yhtiössä vakiintunutta käytäntöä
  • huoneistossa vietettävä häiritsevä elämä
  • osakkeenomistaja tai huoneistossa asuva ei noudata järjestyssääntöjä

Huoneistoa ei voida ottaa yhtiön hallintaan sellaisen rikkomuksen vuoksi, jolla on vain vähäinen merkitys. Vähäisyyttä arvioitaessa otetaan huomioon yhtiölle tai muille osakkeenomistajille aiheutetun haitan merkittävyys ja havaittavuus sekä esimerkiksi jatkuvuus ja toistuvuus.

Varoitus

Osakkeenomistajalle annettava kirjallinen varoitus on pakollinen esivaihe ennen kuin asunto-osakeyhtiön yhtiökokous voi tehdä päätöksen huoneiston hallintaan ottamisesta. Varoitus on lisäksi annettava tiedoksi mahdolliselle vuokralaiselle tai muun oikeuden perusteella siellä asuvalle. Varoituksessa on mainittava peruste varoituksen antamiselle sekä seuraavasta mahdollisuudesta ottaa huoneisto yhtiön hallintaan.

Varoitus on annettava kirjallisesti sekä todisteellisesti tiedoksi. Jos osakkeenomistajaa tai vuokralaista ei ole yrityksistä huolimatta tavoitettu, varoitus voidaan antaa tiedoksi kirjatulla kirjeellä, jonka katsotaan tulleen tietoon seitsemäntenä päivänä postin kuljetettavaksi antamisesta. Mikäli osakkeenomistaja tai vuokralainen ei ole tiedossa, voidaan varoitus antaa tiedoksi virallisessa lehdessä tai paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä lehdessä, jolloin varoitus tulee tiedoksi lehden ilmestymispäivänä. Lisäksi varoitus on toimitettava huoneistoon, jonka ottamisesta hallintaan varoitetaan.

Mikäli osakkeenomistaja viivytyksettä täyttää velvollisuutensa, yhtiöllä ei ole oikeutta huoneiston hallintaan ottamiseen. Osakkeenomistajan on tästä huolimatta korvattava varoituksen antamisesta ja yhtiökokouksen koolle kutsumisesta aiheutuneet kulut.

Päätös hallintaan ottamisesta ja moitekanne

Lain mukaan yhtiökokouksen päätöksessä hallintaan ottamisesta on mainittava haltuunoton peruste, kestoaika, ja kohteena olevat tilat. Päätös on annettava tiedoksi osakkeenomistajalle, vuokralaiselle ja huoneistossa asuvalle 60 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Päätös on annettava kirjallisesti ja todisteellisesti tiedoksi, muussa tapauksessa päätös on tehoton.

Osakkeenomistaja tai vuokralainen voi saattaa moitekanteella tuomioistuimen tutkittavaksi yhtiökokouksen haltuunottopäätöksen. Tuomioistuin tutkii onko yhtiökokouksen päätökselle ollut edellä mainittu peruste. Päätöksen moitekanne on vireille pantava 30 päivän kuluessa haltuunottopäätöksen tiedoksi antamisesta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa