Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osakeyhtiön hallituksen vastuu


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Yleiset velvollisuudet

Hallituksen tehtäviä ovat yhtiön yleisestä hallinnosta huolehtiminen sekä kiinteistön ja rakennusten kunnossapidon järjestäminen. Hallituksen vastuulla on lisäksi yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukainen järjestäminen. Asunto-osakeyhtiön hallituksen on toimittava huolellisesti ja yhtiön edun mukaisesti. Hallitus ei yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti saa tehdä sellaista päätöstä, joka on omiaan antamaan epäoikeutettua etua osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle yhtiön tai osakkeenomistajan kustannuksella.

Päätökset, jotka ovat perustuneet riittävään selvitykseen ja harkintaan ja jotka myöhemmin osoittautuvat yhtiölle epäedullisiksi, eivät ole huolellisuusvelvoitteen vastaisia.

Yhtiökokous päättää vastuuvapauden antamisesta yhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle.

Vahingonkorvausvelvollisuus

Lain mukaan asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsen ja isännöitsijä on vahingonkorvausvelvollinen vahingosta, jonka hän on tehtävää hoitaessaan huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle.

Lisäksi hallituksen jäsen ja isännöitsijä on korvausvelvollinen vahingosta, jonka hän muulla tavalla on toimessaan tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut asunto-osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla asunto-osakeyhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Näissä tapauksissa vahingon aiheuttaneen on osoitettava toimineensa huolellisesti, jotta hänen ei katsota aiheuttaneen vahinkoa huolimattomuudellaan.

Hallituksen jäsenen korvausvastuu voi myös syntyä laiminlyönnistä, kuten eräässä korkeimman oikeuden ratkaisussa kävi jäälohkareen pudottua katolta rakennuksessa asioineen päälle.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa