Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osake ja perunkirjoitus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Merkitseminen perukirjaan

Perukirjaan on merkittävä kaikki vainajan varat ja velat. Varat ja velat merkitään perukirjaan perittävän kuolinhetken mukaiseen arvoon. Perukirjaan merkitään lisäksi eloonjääneen puolison varat ja velat.

Osoituksia asunto-osakkeen kuulumisesta perittävän omaisuuteen ovat esimerkiksi vainajan hallussa ollut ja vainajan nimiin merkitty osakekirja sekä merkintä asunto-osakeyhtiön osakeluetteloon osakkeenomistajaksi. Näin ollen asunto-osakkeet ilmoitetaan perukirjassa yksilöimällä asunto-osakeyhtiön nimi, kotipaikka ja osakkeiden numerot.

Arvostaminen

Perunkirjoituksen ja määrättäväksi tulevan perintöveron kannalta keskeinen toimenpide on vainajan omaisuuden, tässä tapauksessa asunto-osakkeen, arvostaminen. Uskotut miehet arvioivat pesän varat parhaan ymmärryksensä mukaan.

Määrättävän perintöveron perusteena käytetään perittävän kuolinhetken, ei siis perunkirjoitushetken, mukaista käypää arvoa. Käypä arvo tarkoittaa todennäköistä myyntihintaa vapailla markkinoilla.

Asunto-osakkeen arvostamiseen voidaan käyttää niin sanottua kauppa-arvomenetelmää. Tässä menetelmässä asunto-osakkeen, eli arvostamiskohteen arvon määrittämiseen käytetään vertailukohteiden toteutuneita kauppahintoja. Vertailukohteelta edellytetään:

  • samaa sijaintia
  • saman laatuisuutta
  • ajallista yhteensopivuutta
  • kauppa on tehty normaalissa markkinatilanteessa

Asunto-osakkeen arvostamiseen perunkirjoituksessa liittyvissä yksityiskohtaisemmissa kysymyksissä on syytä kääntyä lakimiehen puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa