Minilex - Lakipuhelin

Asunnon taloudellinen virhe


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Asunnon tai kiinteistön taloudellinen virhe merkitsee sitä, että myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt ilmoittaa ostajalla jostain asuntoon liittyvästä taloudellisesta velvoitteesta tai vastuusta, jolla on ostajan ja kaupan ehtojen kannalta merkitystä. Taloudellinen virhe koskee sekä uuden että käytetyn asunnon kauppaa. Laissa esitetään kolme erilaista taloudellista virhettä.

Ensinnäkin asunnossa on taloudellinen virhe, jos myyjä on ennen kaupantekoa antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon asunnon omistamiseen tai käyttöön liittyvistä taloudellisista velvoitteista tai vastuista. Tällaisia velvoitteita tai vastuita ovat esimerkiksi tieto yhtiövastikkeesta, osakkeisiin kohdistuvasta velkaosuuden määrästä tai asuntoyhteisön taloudellisesta tilasta. Edellytyksenä on, että annetun tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Toiseksi taloudellisena virheenä pidetään sitä, jos myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt antamatta ostajalle tiedon edellisistä velvoitteista ja vastuista, josta myyjän täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon ottaen huomioon ostajan mahdollisuus saada kyseinen seikka selville tavanomaisessa kauppaa edeltävässä selonotossa. Myös tältä osin edellytetään, että laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Kolmanneksi ns. salaisena taloudellisena virheenä pidetään sitä, kun asunnon omistamiseen tai käyttämiseen liittyvät taloudelliset velvoitteet tai vastuut ovat kaupanteon jälkeen ilmenneen odottamattoman vian tai puutteen vuoksi osoittautuneet merkittäväksi suuremmiksi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää. Tällöin kyse on seikasta, josta myyjä ei ole tiennyt kaupantekohetkellä, mutta jolla on ostajan kannalta huomattavaa taloudellista merkitystä. Tällainen salainen virhe voi olla esimerkiksi taloyhtiön vastuulle kuuluva korjaus.

Myyjän ollessa elinkeinonharjoittaja, asunnossa katsotaan olevan taloudellinen virhe aina, jos myyjä on jättänyt ilmoittamatta ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun tiedon, jonka hän asuntojen markkinoinnista annettujen säädösten mukaisesti olisi ollut velvollinen antamaan ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Ostaja on velvollinen reklamoimaan taloudellisesta virheestä myyjälle laissa ilmoitetussa määräajassa tai hän menettää oikeutensa vedota virheeseen. Taloudellisen virheen johdosta ostajalla saattaa olla muun muassa oikeus pidättäytyä kauppahinnan maksamisesta, purkaa kauppa taikka saada hinnanalennusta tai vahingonkorvausta.

Tarkempia tietoja taloudellisesta virheestä ja auntokauppaan liittyvistä asioista voit kysyä Minilexin lakimiehiltä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »