Minilex - Lakipuhelin

Asunnon salainen virhe ja hinnanalennus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kiinteistön tai asunnon salaisesta eli piilevästä virheestä usein sekä ostaja että myyjä ovat olleet kauppaa tehtäessä tietämättömiä. Tällöin ostaja ei ole havainnut virhettä tarkastaessaan kohdetta ennen kauppaa eikä myyjä ole ollut tietoinen virheestä. Virheen katsotaan olevan salainen, mikäli asunto tai kiinteistö virheen vuoksi poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edellyttää.

Arvioitaessa mitä ostaja voi perustellusti edellyttää kiinteistöstä tai asunnosta kiinnitetään huomiota siihen, poikkeaako kohde siitä keskitasosta, mitä normaalisti voidaan edellyttää saman tyyppiseltä kohteelta. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa rakennuksen hintaan ja ikään, tehtyihin peruskorjauksiin ja alueella tavanomaiseen varustetasoon. Virheeltä edellytetään kuitenkin tiettyä merkittävyyttä eikä aivan pientä virhettä katsota salaiseksi virheeksi. Toisaalta mitä useamman arviointikriteerin voidaan katsoa täyttyvän, sitä todennäköisemmin kyseessä on virhe. Kuitenkaan merkittävääkään poikkeamaa tästä normaalitasosta ei katsota virheeksi, jos ostaja on ennen kauppaa tiennyt virheestä tai poikkeama on asianmukaisesti huomioitu kauppahinnassa tai muissa kaupan ehdoissa.

Salaisen virheen vuoksi ostajan oikeuskeinot ovat hinnanalennus tai virheen ollessa olennainen kaupan purku. Ostajan tulee ilmoittaa sekä kiinteistössä olevasta virheestä että hinnanalennusvaatimuksestaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt havaita virhe. Mikäli ostaja ei vetoa virheeseen kohtuullisessa ajassa ostajan passiivisuuden katsotaan tarkoittavan, että hän on hiljaisesti hyväksynyt kiinteistössä olevan virheen ja luopunut vaateistaan myyjää kohtaan. Tässä vaiheessa riittää kuitenkin, että ostaja ilmoittaa virheestä ja hinnanalennusvaatimuksesta. Tarkempi rahamääräinen vaatimus voidaan esittää myöhemmin. On kuitenkin huomattava, että rahavaatimusten esittämistä koskee kuitenkin yleinen vanhentumisaika.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa