Monessako vuodessa konkurssi vanhenee,jonka jälkeen ei sitä voida jatkaa jos ilmaantunutkin pesäluettelon ulkopuolista omaisuutta,omaisuudesta ei ole ollut tietoa.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

konkurssi ei vanhene, ei ainakaan velkavastuuta poistavalla tavalla. Sen sijaan asiassa kannattaa huomioida muutama seikka: Konkurssin erilaiset päättymistavat, mahdollinen jälkiselvitys, sekä velan vanhentuminen.

Konkurssi voi päättyä monella tavalla. Konkurssin päättyminen ei kuitenkaan merkitse velkavastuun häviämistä: Velallinen ei vapaudu niistä veloista, joille ei kerry täyttä suoritusta konkurssissa (konkurssilain 1 luvun 6 §). Toki yritys yleensä lakkaa olemasta konkurssista, mutta muiden kuin osakeyhtiöiden kohdalla velkavastuu "siirtyy" yrittäjälle.

Jos konkurssi etenee täysimääräisesti alusta loppuun, se päättyy lopputilityksen hyväksymiseen (19 luvun 7 §). Jos kuitenkin tämän jälkeen velalliselle ilmaantuu uusia varoja, pesänhoitaja saa ilman eri määräystä ryhtyä tarpeellisiin toimiin: Käytännössä hän selvittää varojen määrän ja jakaa ne velkojille. Tätä sanotaan jälkiselvitykseksi.

Käytännössä on yleistä, että konkurssi raukeaa varojen puutteessa. On myös mahdollista, että tuomioistuin vahvistaa sovinnon tai päättää konkurssin peruuntumisesta. Konkurssi on siis voinut päättyä tavalla tai toisella, tai olla edelleen vireillä. Jos ette ole varmoja ko. konkurssin nykytilanteesta, asia selviää konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä.

Yhtä kaikki velkoja saanee suorituksen nyt ilmaantuneista uusista varoista, joko konkurssin jälkiselvityksen tai erillisen ulosoton kautta. Tämä tietenkin edellyttää sitä, että ko. velka ei ole vanhentunut. Yleensä velan vanhentumisaika on kolme vuotta; velan huomiointi konkurssissa kuitenkin katkaisee vanhentumisen niin, että tästä alkaa uusi, yleensä kolmen vuoden vanhentumisaika (laki velan vanhentumisesta, 4, 11 ja 13 §). Lisäksi ihmisellä oleva, sopimukseen perustuva rahavelka vanhenee katkaisuista riippumatta 20 tai 25 vuodessa.

Vanhentumisaika ei kuitenkaan estä velan suorittamista konkurssipesään kuuluvista varoista, jos ko. velka on huomioitu tuomioistuimen vahvistamassa jakoluettelossa. Konkurssipesään kuuluvat lähtökohtaisesti ne varat, jotka velallisella on konkurssin alkaessa ja jotka hän saa ennen konkurssin päättymistä.

Konkurssin ja velan vanhentumisen suhde on siis melko monimutkainen; tarkempia tietoja saa lakipuhelimesta. Selvää kuitenkin on, että ajan kuluminen konkurssista ei vielä sinänsä vapauta velkavastuusta. Keskeistä on, mikä velka on vanhentunut ja mikä ei.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.