Työtulovähennys tuloverotuksessa

Työtulovähennys on ansiotulosta tehtävä vähennys, joka vähennetään valtiolle suoritettavasta tuloverosta. Työtulovähennys tehdään ennen muita tuloverosta tehtäviä vähennyksiä.

Mikäli vähennys ylittää ansiotulosta valtiolle suoritettavan tuloveron määrän, se tehdään kunnallisverosta, sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta ja kirkollisverosta näiden verojen suhteessa. Vähennys lasketaan verovelvollisen veronalaisten palkkatulojen, muiden ansiotulojen, ansiotulona pidettävien käyttökorvausten, ansiotulona verotettavan osingon, jaettavan yritystulon ansiotulo-osuuden sekä yhtymän osakkaan elinkeinotoiminnan tai maatalouden ansiotulo-osuuden perusteella.

Työtulovähennyksen määrä on 5,2 prosenttia esitettyjen ansiotulojen 2 500 euroa ylittävältä osalta, kuitenkin enimmäismäärältään 650 euroa. Verovelvollisen puhtaan ansiotulon ylittäessä 33 000 euroa pienenee työtulovähennyksen määrä 1,2 prosenttiyksikköä puhtaan ansiotulon 33 000 euroa ylittävältä osalta.

>> Etsitkö vastausta lakiasiaasi? - Soita 0600 12 450 >>