Työrikokset: Työrikokset ja työrikkomukset

>> Lakipuhelin päivystää - Soita 0600 12 450 >>


- Puheluusi vastaa aina juristi. (OTM)
- Maksat vain puheluajasta.
- Voit soittaa nimettömänä.

Puhelu veloitetaan puhelinlaskusi yhteydessä. Palvelun hinta on vain 2,95 €/min + pvm.

Työrikoksista ja työrikkomuksista voivat joutua vastuuseen käytännössä työnantaja tai esimies taikka työnjohtaja, keskijohto tai ylin johto. Työrikokset ovat räikeämpiä ja vakavampia velvollisuuksien laiminlyöntejä tai säännösten noudattamatta jättämisiä kuin työrikkomukset.

Työrikoksista voidaan myös rangaista ankarammin kuin työrikkomuksista, koska työrikoksista voidaan tuomita jopa vankeusrangaistus. Työrikoksia ovat esimerkiksi työturvallisuusrikokset, työaikasuojelurikos, työsyrjintä, työntekijäoikeuksien loukkaaminen, työnvälitysrikos sekä luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttö.

Rikkomuksia puolestaan voivat olla yksityisyydensuojan rikkominen, työturvallisuussäännösten rikkominen, työaikarikkomus, vuosilomarikkomus, naisten ja miesten välisen tasa-arvon laiminlyönti, yhteistoimintalain rikkomukset ja työterveyshuoltolain säännösten laiminlyönti.

>> Vastaamme lakiasiaasi - Soita lakipuhelimeen 0600 12 450 >>