Minilex - Lakipuhelin

Työsuhdekeksintöjä koskevat riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Työ- ja virkasuhdekeksintöjä koskevissa riita-asioissa Helsingin käräjäoikeus on toimivaltainen tuomioistuin. Riippumatta siitä, missä päin Suomea työntekijä ja työnantaja asuvat, työ- ja virkasuhdekeksintöjä koskeva asia on pantava vireille Helsingin käräjäoikeudessa.

Helsingin käräjäoikeus käsittelee myös sellaisia riitoja, joissa on kytkentöjä muihin maihin. Helsingin käräjäoikeus on laillinen tuomioistuin, jos riita koskee oikeutta työsuhdekeksintöön, johon on haettu eurooppapatenttia ja jos työntekijä tämän keksinnön tehdessään pääasiallisesti työskenteli Suomessa. Kuitenkin työntekijän pääasiallista työskentelyvaltiota ei voida osoittaa, on Helsingin käräjäoikeus silti laillinen tuomioistuin, jos työnantajalla oli keksinnön tekohetkellä Suomessa sellainen toimipaikka, jonka palveluksessa keksinnön tehnyt työntekijä oli. Asia voidaan käsitellä Helsingin käräjäoikeudessa myös silloin, jos riidan osapuolet ovat tehneet asiasta oikeuspaikkasopimuksen eli suullisesti tai kirjallisesti sopineet, että Helsingin käräjäoikeus on toimivaltainen tuomioistuin asiassa, ja tällainen sopimus on sallittu sen valtion lainsäädännössä, jonka lainsäädäntöä työsopimukseen sovelletaan.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa