Minilex - Lakipuhelin

Taloudellinen ja oikeudellinen virhe asuntokaupassa


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Sekä uudessa että käytetyssä asunnossa voi olla oikeudellinen tai taloudellinen virhe. Ostaja voi siis tietyin edellytyksin vedota näihin virheisiin, joista myyjä on yleensä vastuussa. Oikeudellinen virhe liittyy sivullisen, esimerkiksi pantinhaltijan, oikeuteen kaupan kohteeseen. Sivullinen voi esimerkiksi omistaa kaupan kohteen tai osan siitä taikka hänellä voi olla rajoitetumpi oikeus, kuten pantti- tai vuokraoikeus, siihen.

Taloudellinen virhe tarkoittaa virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa tai tietojen antamisen laiminlyöntiä kyseisen asunnon omistamiseen tai käyttöön liittyvistä velvoitteista tai vastuista, kuten yhtiövastikkeesta, tai asuntoyhteisön taloudellisesta tilanteesta. Lisäksi edellytetään, että tietojen antamisen tai laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Taloudellisen virheen muodostavat myös muutamat muut virheelliset tiedot ja tiedon antamatta jättämiset.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa