Osakeyhtiön varsinainen yhtiökokous

Osakeyhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinainen yhtiökokous onkin ainoa sellainen pakollinen yhtiökokous, joka on kaikissa olosuhteissa yhtiön toiminnan aikana pidettävä.

Osakeyhtiölaissa säädetään varsinaisen yhtiökokouksen päätettäviksi kuuluvista asioista. Varsinaisessa yhtiökokouksessa tulee päättää yhtiön tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta, sekä muista yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

>> Etsitkö vastausta lakiasiaasi? - Soita 0600 12 450 >>