Osakeyhtiön perustamissopimus

>> Lakipuhelin neuvoo - Soita lakipuhelimeen 0600 12 450 >>

Osakeyhtiö perustetaan kirjallisella perustamissopimuksella, jonka kaikki osakkeenomistajat allekirjoittavat. Perustamissopimuksen tulee olla yksimielisesti hyväksytty. Osakeyhtiön perustamissopimuksen on aina oltava kirjallinen; suullisesti tehty perustamissopimus ei ole riittävä, eikä osakeyhtiötä ole mahdollista rekisteröidä ilman kirjallisessa muodossa tehtyä perustamissopimusta.

Osakeyhtiön perustamissopimuksen tulee sisältää seuraavat asiat: perustamissopimuksen päivämäärä, tieto kaikista osakkeenomistajista sekä kunkin merkitsemistä osakkeista, tieto osakkeesta yhtiölle maksettavasta rahamäärästä eli merkintähinnasta ja osakkeen maksuajasta, sekä tieto yhtiön hallituksen jäsenistä.

Julkisen osakeyhtiön ollessa kyseessä, on perustamissopimuksessa lisäksi mainittava osakeyhtiön perustamisesta yhtiölle aiheutuvat kustannukset, taikka niiden arvioitu enimmäismäärä, sekä perustamissopimuksen allekirjoittaville osakkeenomistajille mahdollisesti tulevat erityiset edut.

Osakeyhtiön perustamissopimukseen tulee tarvittaessa sisällyttää tieto yhtiön toimitusjohtajasta, yhtiön hallintoneuvoston jäsenistä ja tilintarkastajista. Perustamissopimuksessa on lisäksi mahdollista nimetä yhtiön hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Osakeyhtiön perustamissopimukseen tulee liittää osakeyhtiön yhtiöjärjestys. Yhtiön tilikaudesta tulee määrätä joko perustamissopimuksessa taikka yhtiöjärjestyksessä.

>> Lakipuhelin neuvoo - Soita lakipuhelimeen 0600 12 450 >>