Minilex - Lakipuhelin

Mikä on edunvalvontavaltuutus?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Toisinaan henkilöt, jotka eivät kykene huolehtimaan asioistaan, päätyvät edunvalvontaan; toisinaan heidän läheisensä hoitavat hiljaisesti nämä asiat. Laki kuitenkin tarjoaa myös kolmannen vaihtoehdon, jota voi pitää näiden välimuotona: edunvalvontavaltuutuksen. Se on eräänlainen edunvalvonnan kevytversio, jonka voi räätälöidä yksilöllisiä tarpeita varten. Tässä kerrotaan sen tekemisestä, rekisteröinnistä ja valtuutetun asemasta.

Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jossa henkilö voi määrätä etukäteen, miten hänen asioitaan myöhemmin hoidetaan. Tässä vaiheessa hänen tulee olla täysivaltainen ja ymmärtää asian merkitys. Hän nimeää valtuutetun, joka tarvittaessa myöhemmin hoitaa hänen asioitaan.

Laissa säädetään asiakirjan muodosta: Valtuuttajan on allekirjoitettava valtakirja tai tunnustettava siinä oleva allekirjoituksensa kahden esteettömän todistajan ollessa samanaikaisesti läsnä. Todistajien on sen jälkeen allekirjoitettava asiakirja.

Edunvalvontavaltuutuksessa tulee nimetä tietty ihminen valtuutetuksi; myös vara- tai toissijaisia valtuutettuja voidaan nimetä. Siinä määrätään, mistä asioista valtuutettu voi päättää. Asiat voivat koskea paitsi omaisuutta, myös valtuuttajan hoitoa ym. henkilökohtaisia asioita. Kuitenkaan valtuutettu ei voi tehdä tämän puolesta korostetun henkilökohtaisia toimia, esimerkiksi testamenttia. Asiakirjassa täytyy määrätä, että se tulee voimaan, jos valtuuttaja esimerkiksi sairauden vuoksi tulee kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.

Seuraavaksi odotetaankin, tarvitaanko valtuutusta. Jos valtuuttajan ymmärrys heikkenee sen verran, että sitä tarvitaan, valtuutettu toimittaa edunvalvontavaltuutuksen maistraattiin. Maistraatti vahvistaa sen, jos se täyttää lain muoto- ja sisältövaatimukset ja jos valtuuttaja on menettänyt pääosan omista kyvyistään. Hänen terveydentilansa tulee arvioida objektiivisesti, käytännössä lääkärinlausunnon perusteella. Vahvistettu edunvalvontavaltuutus rekisteröidään ja tulee voimaan.

Kun valtuutus on vahvistettu, valtuutettu saa edustaa valtuuttajaa sopimuksissa ja muissa oikeustoimissa, sen mukaan kuin valtuutus ja lainsäädäntö sallivat. Valtuutetun tulee tunnollisesti toimia päämiehensä parhaaksi; hänen tulee korvata vahinko, jonka aiheuttaa tälle tahallaan tai huolimattomuudesta. Valtuutetun tulee kuulla päämiestä ennen tärkeitä päätöksiä, jos tämä kykenee ymmärtämään asian. Valtuutettu ei saa lahjoittaa päämiehen omaisuutta; kuitenkin valtuutuksessa voidaan määrätä, että tietyissä tilanteissa annetaan lahjoja päämiehen puolesta.

Maistraatti valvoo valtuutetun toimintaa. Taloudellisia asioita hoitavan valtuutetun tulee antaa maistraatille omaisuusluettelo, jossa kerrotaan päämiehen varat ja velat. Jos valtuutuksessa niin määrätään, valtuutetun tulee myös määräajoin tehdä maistraatille tiliä.

Edunvalvontavaltuutus antaa ihmiselle mahdollisuuden suunnitella, miten hänen asioitaan hoidetaan. Valtuutus tulee laatia sellaiseksi kuin laissa säädetään, muodon ja sisällön puolesta. Sen muotoilusta saa lisätietoja lakimieheltä. Valtuuttaja voi määrätä valtuutetun, tämän tehtävät ja valvonnan, sekä tilanteet joissa haluaa antaa lahjoja.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa