Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajapalvelussopimusja lupa lisätyöhön


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Pääsääntönä kuluttajapalvelussopimuksissa on, että jos ilmenee tarvetta toimeksiantoon kuulumattomiin toimenpiteisiin, jotka olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista suorittaa samassa yhteydessä (lisätyöt), toimeksisaajan on pyydettävä tällöin tilaajalta lupa lisätöiden suorittamiseen. Hallituksen esityksen 360/1992 mukaan lisätöiden tarpeellisuutta arvioitaessa tulisi ottaa huomioon esineen arvo, jäljellä oleva käyttöikä sekä muut vastaavat seikat. Sen sijaan varsinaisia parannustöitä ei tulisi suorittaa koskaan ilman tilaajan suostumusta. Toimeksiantoon kuuluvina toimenpiteinä yleensä pidetään niitä, mistä on sovittu ja lisätyöt ovat toimenpiteitä, joista ei ole sovittu.

Mikäli toimeksisaaja ei kuitenkaan tavoita kohtuullisessa ajassa tilaajaa, saa hän suorittaa lisätyöt vain, jos niistä perittävät kustannukset ovat euromäärältään vähäiset tai vähäisiä suhteessa sovitun palveluksen hintaan taikka siitä annettuun hinta-arvioon. Lisätöiden kustannukset eivät kuitenkaan saa johtaa siihen, että mahdollisesti sovittu enimmäishinta ylittyisi.

Jos toimeksisaaja eli elinkeinoharjoittaja havaitsee tarvetta toimeksiantoon kuulumattomiin töihin, joita ei voi lykätä aiheuttamatta vaaraa terveydelle taikka omaisuudelle ja joita ei suoriteta lisätyönä, toimeksisaajan on silti viipymättä ilmoitettava tilaajalle havaitsemistaan turvallisuutta vaarantavista seikoista. Mikäli elinkeinoharjoittaja havaitsee tällaisen, haluaa korjata sen ja se olisi toimeksiannon ulkopuolella, on elinkeinoharjoittajan kysyttävä tässäkin tilanteessa ensiksi lupa tilaajalta ja noudatettava lisätyötä koskevia säännöksiä. Mikäli et ole varma, onko kyse lisätyöstä vai ei, kannattaa kääntyä lakimiespuhelimen puoleen. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa