Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuoja matka


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuluttajansuoja matkojen osalta vaihtelee muun muassa matkustukseen käytettävän kulkuvälineen mukaan. Jos kyseessä on valmismatka, on matkanjärjestäjällä kuitenkin vastuu matkaan kuuluvista palveluista, eli muun muassa kuljetuksista ja majoituksista. Matkan virheistä voi hakea hyvitystä jälkikäteen, mutta jos virhe on sellainen, joka voidaan korjata matkan aikana, on siitä tiedotettava matkanjärjestäjää jo matkan aikana tai oikeus vaatia korvausta myöhemmin katkeaa.

Lähtökohtana matkoihin liittyvässä kuluttajansuojassa on se, ettei pahasta mielestä saa rahakorvausta, vaan vain konkreettisista sovitusta poikkeavista asioista. Matkustajalla voi olla oikeus korvauksen lisäksi tai sijasta myös esimerkiksi hinnanalennukseen, kun matka ei virheen vuoksi vastaa sovittua. Matkanjärjestäjän vastuu ei kuitenkaan koske tilanteita, jotka johtuvat odottamattomasta ja ylivoimaisesta esteestä, jota järjestäjä ei ole kohtuudella voinut etukäteen ennakoida.

Laivalla matkustettaessa ja laivan lähdön viivästyessä yli 90 minuuttia tai peruuntuessa kokonaan, voi laivayhtiötä vaatia huolehtimaan ruokailusta ja majoituksesta. Lisäksi uuden matkareitin tai lipun hinnan palautuksen vaatiminen on mahdollista. Lipun hinnasta voi vaatia korvauksia myös silloin, kun laiva saapuu määränpäähänsä myöhässä. Korvauksia on mahdollista saada myös muun muassa henkilövahingoista, viivästyksen aiheuttamista muista vahingoista sekä matkatavaravahingoista.

Jos linja-auton, jonka matka kestää yli kolme tuntia ja matkaa on vähintään 250 kilometriä, lähtö viivästyy yli 90 minuuttia, yhtiön on – mikäli se kohtuudella on mahdollista – tarjottava matkustajille välipalaa, aterioita tai virvokkeita sekä tarpeen vaatiessa majoitus. Jos linja-autosta tulee ajokelvoton kesken matkan, on yhtiön tarjottava matkustajilleen matkan jatkamismahdollisuus toisella ajoneuvolla tai kuljetus odotuspaikkaan.

Junalla matkustettaessa, kun tulee todennäköiseksi, että juna myöhästyy määränpäästään yli 60 minuuttia, eikä tästä ollut tietoa ennen lipun ostoa on matkustajalla oikeus matkan perumiseen tai keskeyttämiseen. Vaihtoehtoisesti on mahdollista vaatia matkan uudelleenreititystä tai korvausta matkan viivästymisestä, jos matkaa jatketaan viivästyneellä junalla. Yhtiö voi kuitenkin vapautua korvausvelvollisuudesta, jos viivästyksen syy oli esimerkiksi radassa tai sen laitteissa, eikä siihen voinut kohtuudella edellyttää etukäteen varaudutun.

Kun kyse on lentomatkustamisesta ja lento peruutetaan voi matkustaja vaatia lennon uudelleenreitittämistä tai lipun hinnan palauttamista. Oikeutta muuhun korvaukseen ei kuitenkaan ole silloin, kun peruutuksesta ilmoitetaan ajoissa tai sen syynä ovat poikkeukselliset olosuhteet. Oikeus korvaukseen sekä huolenpitoon syntyy silloin, kun lento viivästyy, mutta korvauksen ja huolenpidon määrä riippuu lentomatkan ja viivästymisen kestosta. Korvausta voi saada myös matkatavaroiden viivästymisestä tai vahingoittumisesta.

Lisätietoa esimerkiksi sellaisen valmismatkan, jonka varausmaksu on maksettu, peruuttamisesta ja muista matkustajan kuluttajansuoja-asioista voi kysyä esimerkiksi lakimiehiltä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa