Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuoja-­asiamies


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuluttajansuoja-asiamiehen tärkein tehtävä on valvoa, että kuluttajansuojalakia, sekä muita kuluttajaa suojaavia keskeisiä lakeja noudatetaan. Valvonnassa keskeisellä sijalla ovat markkinoinnin, sopimusehtojen sekä perinnän lainmukaisuus ja valvonnan tarkoituksena on saada elinkeinonharjoittaja lopettamaan lainvastainen toimintansa, tai muuttamaan menettelytapojaan.

Ellei elinkeinonharjoittaja lakkaa toimimasta lainvastaisesti, voi kuluttajansuoja-asiamies esimerkiksi määrätä uhkasakolla tehostetun väliaikaisen kiellon toiminnalle, joka on tarpeen estää välittömästi, tai saattaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi. Kun kuluttajansuoja-asiamies määrää elinkeinonharjoittajalle väliaikaisen kiellon, tulee se voimaan välittömästi, mutta markkinaoikeuden on kuitenkin vahvistettava kielto kolmen päivän kuluessa.

Kuluttajansuoja-asiamies myös voi, mikäli asia katsotaan lain soveltamisen tai kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeäksi, tai jos asiassa elinkeinonharjoittaja ei noudata kuluttajariitalautakunnan päätöstä, avustaa kuluttajaa yksittäiseen tavaran tai palvelun virheeseen liittyvässä riita-asiassa. Tämä ei kuitenkaan lähtökohtaisesti kuulu kuluttajansuoja-asiamiehen toimenkuvaan.

Muun ohella kuluttajansuoja-asiamiehellä on myös oikeus panne ryhmäkanteita vireille ja saattaa asioita ryhmävalituksina kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisäksi kuluttajansuoja-asiamies voi tehdä aloitteita tai esityksiä lainsäädännön muuttamiseksi.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa