Minilex - Lakipuhelin

Kiiinteistökauppa ja selonottovelvollisuus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kiinteistökaupassa ostajan on tärkeää muistaa, että hänellä on tietyn laajuinen selonottovelvollisuus kiinteistön laatuvirheistä. Ostaja ei nimittäin saa laatuvirheenä vedota seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä. Ostajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta ilman erityistä syytä tarkistaa myyjän kiinteistöstä antamien tietojen paikkansapitävyyttä eikä ulottaa tarkastusta seikkoihin, joiden selvittäminen edellyttää teknisiä tai muita tavanomaisesta poikkevia toimenpiteitä.

Ostaja ei myöskään saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Myyjä ei vapaudu virhevastuusta edellä mainituin perustein, jos hän on menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti.

Ostajan on suoritettava tarkastus on tavanomaisella huolellisuudella. Selonottovelvollisuuden laajuutta arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että kyseessä on arvokkaan omaisuuden hankinta. Ostajan ei kuitenkaan tarvitse ryhtyä erityisiin teknisiin toimenpiteisiin, mittauksiin tai muihin tavanomaisesta poikkeaviin järjestelyihin täyttääkseen selonottovelvollisuutensa. Kiinteistöstä on tarkastettava ne osat, joihin ostajalla on esteetön pääsy. Myös kiinteistön ulottuvuus ja siihen kuuluvat alueet on suositeltavaa tarkastaa. Yleensä ostajan itse suorittama kiinteistön tarkastus on riittävää, mutta esimerkiksi kiinteistössä havaittavissa olevat kosteusvauriot saattavat velvoittaa ostajan tarkempiin tutkimuksiin ja mahdollisesti asiantuntija-avun hankkimiseen.

Huomionarvoista on, että myyjän kiinteistöstä antamat tiedot voivat rajoittaa ostajan selonottovelvollisuutta. Ostajan ei tarvitse erikseen selvittää myyjän antaman tiedon paikkansapitävyyttä, jos tämä on esimerkiksi nimenomaisesti ilmoittanut kaivoveden olevan juomakelpoista. Selonottovelvollisuutta eivät kuitenkaan rajoita esimerkiksi myyjän antamat tiedot, jotka ovat hänen mukaansa tarkistamattomia.

Minilexin lakimiehet auttavat mielellään kiinteistökauppaan ja selonottovelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa