Jakautumissuunnitelma sekä osuuskunnan hallituksen selvitys rajat ylittävässä jakautumisessa

Rajat ylittävään jakautumiseen osallistuvien osuuskuntien on laadittava laissa tarkoitettu jakautumissuunnitelma. Ulkomaisen osuuskunnan puolesta jakautumissuunnitelman laatii ja allekirjoittaa osuuskunnan toimivaltainen elin.

Jakautumissuunnitelmassa on oltava vastaavat tiedot kuin kotimaisten osuuskuntien sulautumisen ollessa kyseessä. Tämän lisäksi osuuskuntalaissa säädetään tietyistä jakautumissuunnitelman erityisistä tietovaatimuksesta, jotka liittyvät jakautumisen kansainvälisiin piirteisiin.

Kunkin jakautumiseen osallistuvan osuuskunnan hallituksen tulee rajat ylittävässä jakaantumisessa laatia selvitys jakautumisen todennäköisistä seurauksista osuuskunnan jäsenille, velkojille ja työntekijöille, siltä osin kuin seuraukset eivät ilmene jakautumissuunnitelmasta. Kunkin jakautumiseen osallistuvan osuuskunnan on pidettävä laissa tarkoitettu selvitys jäsenen, velkojan ja henkilöstön edustajien tai, mikäli edustajia ei ole, henkilöstön nähtävänä ja lähetettävä selvitys jäsenelle siten kuin laissa tarkemmin säädetään.

Mikäli osuuskunta saa henkilöstön edustajilta laissa tarkoitettua selvitystä koskevan lausunnon, on se liitettävä selvitykseen, sekä pidettävä jäsenen nähtävänä ja lähetettävä jäsenelle siten kuin laissa tarkemmin säädetään.

>> Etsitkö vastausta lakiasiaasi? - Soita 0600 12 450 >>