Minilex - Lakipuhelin

Irtaimen kaupassaa voi rasittaa virhe


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Irtaimen kaupassa tavarassa saattaa olla virhe. Virheellinen tavara ei vastaa kaupan ehtoja. Tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on antanut tavaran ominaisuuksista tai käytöstä tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Vastaavanlaisia virheellisiä tietoja on voinut antaa joku aikaisemmassa myyntiportaassa oleva henkilö tai myyjän lukuun toimiva henkilö. Myyjä ei kuitenkaan ole vastuussa näistä virheellisistä tiedoista, jos hän ei ole tiennyt niistä eikä hänen olisi pitänytkään tietää.

Joskus tavaralle ei aseteta erityisiä vaatimuksia ja ehtoja, vaan se myydään "sellaisena kuin se on". Tällaisessakin tavarassa on virhe, jos tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupan tekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Virhe on olemassa myös, jos myyjä ei ole ennen kaupantekoa antanut ostajalle tietoa sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta myyjä on tiennyt. Edellytyksenä kuitenkin on, että seikasta kertomatta jättäminen on vaikuttanut kaupantekoon. Myyjä on voinut esimerkiksi laiminlyödä tiedonantamisen jostakin tuotteessa olevasta puutteesta. Vielä on sellainen virhetilanne, jossa tavara on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut aihetta odottaa. Esimerkiksi korkea myyntihinta voi antaa ostajalle oletuksen tavaran hyvästä kunnosta.

Jos ostaja on tiennyt tavaran virheellisyydestä ennen kaupantekoa, ei hänellä ole oikeutta vedota virheeseen. Oikeutta ei ole myöskään, jos ostaja ei ole tarkastanut tuotetta ennen kauppaa ja hän olisi voinut havaita virheellisyyden tarkastuksessa. Jos tarkastus on kuitenkin tehty, ei oikeutta ole, mikäli virhe on jäänyt huomaamatta, vaikka se olisi tullut havaita. Huolimaton tarkastus voi siten poistaa oikeuden vedota virheeseen. Ostaja voi kuitenkin vedota virheeseen, mikäli myyjä on menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

Tavaran virhe voi ilmetä vasta myöhempänä ajankohtana. Myyjä kuitenkin vastaa virheestä, joka tavarassa on ollut sinä ajankohtana, kun tavaraa koskeva vaaranvastuu on siirtynyt ostajalle, vaikka virhe ilmenisikin vasta myöhemmin. Jos tavara huononee vaaranvastuun siirryttyä ostajalle, tavara on virheellinen, mikäli huonontuminen johtuu myyjän sopimusrikkomuksesta.

Tavaran virheestä aiheutuvista seurauksista voit lukea Minilexistä tai soittaa lakipuhelimeen, josta saat asiantuntevan vastauksen nopeasti.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa