Minilex - Lakipuhelin

Hinnanalennus vai kaupanpurku kuluttajankaupassa


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Jos kuluttajankaupassa hankitussa tavarassa on virhe, kuluttajalla on erilaisia keinoja saada virheen johdosta hyvitystä. Hinnanalennus ja kaupan purku ovat viimesijaisia keinoja virheen hyvittämiseksi. Ensisijaisesti kysymykseen tulee virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen virheellisen tilalle. Myyjä saa kieltäytyä oikaisemasta virhettä vain, jos hänellä on voittamaton este tai jos oikaisemisesta aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia.

Vasta jos virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen ei edellä mainituista syistä ole mahdollista, ostaja saa vaatia virheen johdosta hinnanalennusta tai purkaa kaupan. Purkaminen ei kuitenkaan tule kysymykseen tapauksissa, joissa virhe on vähäinen. Vaikka laissa ei säädetä hinnanalennuksen ja kaupan purkamisen etusijajärjestyksestä, lähtökohtana on pidettävä hinnanalennuksen ensisijaisuutta eli myyjä saa ensisijaisesti tarjota virheen olennaisuutta vastaavaa hinnanalennusta.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa