Minilex - Lakipuhelin

Helsingin käräjäoikeus voi olla toimivaltainen eurooppapatenttia koskevissa asioissa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Helsingin käräjäoikeus ottaa käsiteltäväkseen useimmat eurooppapatenttia koskevat riidat. Lain mukaan Helsingin käräjäoikeus on laillinen tuomioistuin asioissa, jotka koskevat oikeutta keksintöön, johon on haettu eurooppapatenttia. Käsittelyn edellytyksenä on tapauksen jonkinlainen liittymä Suomeen. Liittymänä voi olla vastaajan Suomessa sijaitseva kotipaikka, mutta eurooppapatenttia koskeva asia voidaan käsitellä Helsingissä myös silloin, kun vastaajalla ei ole kotipaikkaa Suomessa tai missään muussakaan Euroopan patenttisopimukseen kuuluvassa valtiossa, jos kantajalla on kotipaikka Suomessa.

Vaikka tapauksella olisi asianmukainen liityntä Suomeen, sitä ei kuitenkaan aina oteta Helsingissä käsiteltäväksi. Helsingin käräjäoikeus ei tutki juttua, jos samaa asiaa koskeva riita on jo käsiteltävänä toisessa tuomioistuimessa jossain Euroopan patenttisopimukseen kuuluvassa valtiossa. Jos kyseisen ulkomaisen tuomioistuimen toimivalta on kiistetty, Helsingin käräjäoikeus ottaa jutun vastaan, mutta lykkää sen käsittelyä, kunnes kysymys toimivallasta on lainvoimaisesti ratkaistu. Jos ratkaisu osoittaa, ettei ulkomaisella tuomioistuimella ole oikeutta käsitellä asiaa, Helsingin käräjäoikeus voi ottaa jutun ratkaistavakseen.

Kyseiset säännökset oikeuspaikasta eivät ole ehdottomia, sillä osapuolilla on oikeus tehdä keskenään oikeuspaikkasopimus. Sopimuksella osapuolet päättävät, missä tuomioistuimessa heidän välilleen mahdollisesti syntyvät riidat tullaan ratkaisemaan. Jos tällaisessa sopimuksessa Helsingin käräjäoikeus on määrätty toimivaltaiseksi tuomioistuimeksi, tapaus otetaan siellä käsiteltäväksi huolimatta siitä, ettei se täytä mitään edellä mainituista edellytyksistä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa