Minilex - Lakipuhelin

Ennakkomaksu kuluttajakaupassa


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Ennakkomaksamisella tarkoitetaan sitä, että kuluttaja maksaa tuotteesta tai palvelusta etukäteen eli ennen tuotteen toimittamista tai palvelun suorittamista. Kuluttajaoikeudessa pääsääntö on suoritusten samanaikaisuus kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä kaupoissa. Kuluttaja maksaa tuotteesta tai palvelusta, kun hän saa sen haltuunsa tai kun myyjä suorittaa palveluksen. Myyjä ja ostaja voivat kuitenkin sopia, että kuluttaja maksaa tavarasta tai palvelusta ennakolta.

Ennakkomaksamiseen suhtaudutaan yleensä pidättyväisesti, vaikka sitä ei ole nimenomaisesti kielletty. Yleensä arvioidaan, onko ennakkomaksuvaatimus yksittäisessä yhteydessä kohtuuton vai ei. Ennakkomaksamisvaatimusta pidetään lähtökohtaisesti lainvastaisena kohtuuttomana sopimusehtona kuluttajakaupassa, jollei sen käyttämiselle ole erityistä, perusteltua syytä. Verkkokaupassa perusteltua syytä sen käyttämiselle harvemmin on. Pelkästään varmuuden vuoksi sitä ei voi käyttää.

Ennakkomaksu ei yleensäkään ole kuluttajan edun mukaista. Kuluttaja ottaa nimittäin aina riskin, kun hän maksaa ostoksensa etukäteen. Mitä suurempi ostos sitä enemmän riskejä maksaminen etukäteen kuluttajalle sisältää. Jos ostaja maksaa kauppahinnan ennakkoon, hän menettää mahdollisuuden pidättäytyä maksamasta kauppahintaa virhe- tai viivästystilanteissa. Lisäksi kuluttajan mahdollisuudet saada ennakkomaksunsa perittyä takaisin saattaa olla hyvin pienet tilanteissa, joissa myyjä esimerkiksi lopettaa toimintansa tai tulee maksukyvyttömäksi. On myös todettu, että pankissa tehtävissä etukäteismaksuissa rahojen takaisin saaminen kotimaassa tai rajojen yli on käytännössä hyvin vaikea.

Mikäli yritys tarjoaa maksutavaksi vain ennakkomaksua, kuluttajan kannattaa kysyä muita maksuvaihtoehtoja, kuten esimerkiksi kohtuullisen käsirahan käyttö vaihtoehtona koko hinnan maksamiselle etukäteen. Ennakkomaksamisen riskiä voi myös pienentää maksamalla luottokortilla, jolloin maksua voi vaatia takaisin luottokorttiyhtiöltä. Jos mikään näistä vaihtoehdoista ei tule kysymykseen, ostajan kannalta olisi parasta tehdä hankinnan jostain muualta kohtuullisemmin ehdoin.

Tilanteissa, joissa ennakkomaksamista on perusteltua, myyjän on pääsääntöisesti asetettava ostajan hyväksi ennakkomaksun turvaava vakuus. Sama koskee tilanteita, joissa ennakkomaksua vaaditaan maksettavaksi hyvin kauan ennen tuotteen toimittamista tai palvelun suorittamista. Tiettyjen tuotteiden ja palveluiden kohdalla, ennakkomaksun turvaksi asetettava vakuus on suoraan laissa määrätty velvollisuus.  

Vakuuden on oltava sellainen, että se turvaa kuluttajan maksaman ennakkomaksun. Sen on oltava voimassa siihen saakka, kun myyjän suorituksen arvo vastaa vähintään suoritetun ennakkomaksun määrää.

Mikäli haluat tietää lisää ennakkomaksuista kuluttajakaupassa, voit soittaa alla olevaan lakipuhelimen numeroon.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa