Minilex - Lakipuhelin

Elinkeinoharjoittaja - markkinaoikeuden määräämä kielto


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuluttajansuojalaki säätää elinkeinoharjoittajalle tietynlaisia velvollisuuksia. Näillä suojataan kuluttajaa heikompana osapuolena. Elinkeinoharjoittajan markkinointi ei saa olla esimerkiksi hyvän tavan vastaista, hänen tulee antaa kaikki olennaiset tiedot kuluttajalle ja ne eivät saa olla harhaanjohtavia tai totuudenvastaisia.

Mikäli elinkeinoharjoittaja kuitenkin rikkoo kuluttajansuojalain säännöksiä, voidaan häntä kieltää jatkamasta tai uudistamasta tätä tai tähän rinnastettavaa menettelyä. Kieltämisen täytyy kuitenkin olla kuluttajansuojan kannalta tarpeellista. Kieltoa tehostetaan myös uhkasakolle, ellei se erityisestä syystä ole tarpeetonta. Kielto voidaan osoittaa koskemaan itse elinkeinoharjoittajaa taikka henkilöön, joka on hänen palveluksessa tai toimii hänen lukuunsa.

Tämän kiellon määrää markkinaoikeus, joka voi antaa kiellon väliaikaisena asian lopulliseen ratkaisuun asti tai määrätä kiellon pysyvästi. Tietyissä tilanteissa myös kuluttaja-asiamies voi määrätä kiellon tai antaa sen väliaikaisena laissa määrätyissä tilanteissa. Markkinaoikeus voi määrätä kiellon myös kuluttaja-asiamiehen hakemuksen perusteella. Kiellon ohella voidaan myös määrätä uhkasakko, joka voidaan tarvittaessa maksuunpanna. Ensisijaisesti kuluttaja-asiamiehen täytyisi kuitenkin saada yritys lopettamaan lainvastainen menettelynsä vapaaehtoisesti.

Markkinaoikeuden päätöksistä pystyy valittamaan korkeimpaan oikeuteen. Lisätietoja markkinaoikeudesta ja sen määräämistä kielloista saat lakimiespuhelimesta.  

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa