Minilex - Lakipuhelin

Elinkeinoharjoittaja - kertomatta jättäminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Elinkeinoharjoittajalle on säädetty velvollisuus antaa tietynlaisia tietoja kuluttajalle. Esimerkiksi asiakassuhteessa taikka markkinoinnissa ei saa olla antamatta asiayhteys huomioon ottaen sellaisia olennaisia tietoja, joita kuluttaja tarvitsee tehdäkseen osto- tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen ja tämän tiedon kertomatta jättäminen on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen mitä hän ei olisi välttämättä tehnyt riittävin tiedoin. Elinkeinoharjoittajan tulee myös oikaista, mikäli hän havaitsee kuluttajan ymmärtäneen tuotteesta jonkin asian väärin ja huomaa, ettei hän tiedä tuotteesta kaikkea olennaista. Elinkeinoharjoittaja ei siis saa jättää asiaa kertomatta, mikäli hän havaitsee kuluttajan erehtyvän jossain tuotteeseen liittyvässä asiassa.

Tietojen riittävyyttä arvioitaessa huomioon otetaan niiden ymmärrettävyys, selkeys, oikea-aikaisuus, käytettyyn viestimeen liittyvät rajoitus ja elinkeinoharjoittajan muut toimenpiteet olennaisten tietojen antamiseksi kuluttajille. Esimerkiksi Markkinaoikeuden tapauksessa 345/12 olennaisen tiedon antamatta jättämisenä on pidetty asiakaspalvelutilanteen aikana tapahtuvan soiton yhdistämispalvelun, tietojen lähettämisen tekstiviestinä tai käyntikorttina koskevan palvelun hinnan tai sen määräytymisen perusteita mainitsematta jättämistä.

Elinkeinoharjoittaja ei saa jättää myöskään mainitsematta turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisia tietoja. Mikäli kaipaat asiassa lisäneuvoa, voit soittaa lakimiespuheliemeen. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa