Avoimen yhtiön perustamissopimus

Avoin yhtiö perustetaan yhtiösopimuksella. Yhtiösopimus voi olla suullinen tai kirjallinen. Yhtiösopimuksen tekeminen kirjallisena on suositeltavaa, koska tällöin on ongelmatilanteessa helpompaa varmistua siitä, mitä oikeastaan on sovittu. Kirjallinen sopimus on edellytys yhtiön rekisteröimiseksi kaupparekisteriin. On myös mahdollista käyttää suullista sopimusta kirjallisen yhtiösopimuksen rinnalla.

Avoimen yhtiön yhtiösopimuksessa voidaan lähtökohtaisesti sopia asioista vapaasti; tietyt asiat on kuitenkin lain tasolla pakottavasti säädetty eikä näistä voida yhtiösopimukseen vedoten poiketa. Näitä asioita ovat muun muassa oikeus irtisanoa yhtiösopimus.

Yhtiömiesten keskinäisten suhteiden tarkentamiseksi voidaan laatia yhtiösopimuksesta erillinen osakassopimus. Osakassopimuksessa on osittain mahdollista sopia toisin pakottavista yhtiösopimuksen määräyksistä. Vaikka näin toisin sopimalla ei voida saada aikaan yhtiöoikeudellista vaikutusta, on kuitenkin mahdollista, että erilaisia sopimussakkoja käyttämällä saadaan silti aikaan sopimuksen toivottu vaikutus.

>> Etsitkö vastausta lakiasiaasi? - Soita 0600 12 450 >>